Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rebartek As
Juridisk navn:  Rebartek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lohnelia 70 Lohnelia 70 Fax:
4642 Søgne 4642 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 920663362
Aksjekapital: 1.283.101 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 3/20/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Xact Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
139.43%
Resultat  
  
-15.38%
Egenkapital  
  
8.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 4.803.000 2.006.000 106.000
Resultat: 66.000 78.000 -310.000
Egenkapital: 846.000 780.000 714.000
Regnskap for  Rebartek As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.803.000 2.006.000 106.000
Driftskostnader -4.679.000 -1.911.000 -405.000
Driftsresultat 125.000 95.000 -297.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -18.000 -14.000
Finans -59.000 -17.000 -13.000
Resultat før skatt 66.000 78.000 -310.000
Skattekostnad -17.000 0
Årsresultat 66.000 61.000 -310.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.779.000 2.714.000 686.000
Sum omløpsmidler 870.000 2.515.000 1.646.000
Sum eiendeler 6.649.000 5.229.000 2.332.000
Sum opptjent egenkapital -179.000 -244.000 -310.000
Sum egenkapital 846.000 780.000 714.000
Sum langsiktig gjeld 4.728.000 3.898.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 1.075.000 551.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 6.648.000 5.229.000 2.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 695.000 458.000 6.000
Andre inntekter 4.107.000 1.547.000 100.000
Driftsinntekter 4.803.000 2.006.000 106.000
Varekostnad -896.000 -135.000 -31.000
Lønninger -2.008.000 -639.000 -426.000
Avskrivning -204.000 -106.000 -31.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.571.000 -1.031.000 -229.000
Driftskostnader -4.679.000 -1.911.000 -405.000
Driftsresultat 125.000 95.000 -297.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -18.000 -14.000
Finans -59.000 -17.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 66.000 61.000 -310.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 4.929.000 2.209.000 342.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 720.000 429.000 338.000
Driftsløsøre 82.000 76.000 6.000
Sum varige driftsmidler 802.000 505.000 344.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.779.000 2.714.000 686.000
Varebeholdning 0 1.000
Kundefordringer 3.000 8.000
Andre fordringer 36.000 99.000 23.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 834.000 2.413.000 1.614.000
Sum omløpsmidler 870.000 2.515.000 1.646.000
Sum eiendeler 6.649.000 5.229.000 2.332.000
Sum opptjent egenkapital -179.000 -244.000 -310.000
Sum egenkapital 846.000 780.000 714.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.000 2.000 9.000
Sum langsiktig gjeld 4.728.000 3.898.000 1.500.000
Leverandørgjeld 403.000 187.000 30.000
Betalbar skatt 19.000 19.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 176.000 104.000 21.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 240.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 1.075.000 551.000 119.000
Sum gjeld og egenkapital 6.648.000 5.229.000 2.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.000 1.964.000 1.527.000
Likviditetsgrad 1 0.8 4.6 13.8
Likviditetsgrad 2 0.8 4.6 13.8
Soliditet 12.7 14.9 30.6
Resultatgrad 2.6 4.7 -280.2
Rentedekningsgrad 2.0 5.3 -21.2
Gjeldsgrad 6.9 5.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 1.9 1.8 -12.7
Signatur
30.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex