Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rederiet Gabrielsen AS
Juridisk navn:  Rederiet Gabrielsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90622607
Fax:
9135 Vannvåg 9135 Vannvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karlsøy
Org.nr: 986260072
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Itide Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.45%
Resultat  
  
-212.5%
Egenkapital  
  
-4.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 106.000 268.000 217.000 228.000 121.000
Resultat: -81.000 72.000 -144.000 14.000 -113.000
Egenkapital: 1.335.000 1.398.000 1.342.000 1.457.000 1.436.000
Regnskap for  Rederiet Gabrielsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 106.000 268.000 217.000 228.000 121.000
Driftskostnader -187.000 -196.000 -360.000 -208.000 -224.000
Driftsresultat -81.000 72.000 -143.000 19.000 -103.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 -10.000
Finans 0 -1.000 -6.000 -10.000
Resultat før skatt -81.000 72.000 -144.000 14.000 -113.000
Skattekostnad 18.000 -16.000 30.000 6.000 37.000
Årsresultat -63.000 56.000 -114.000 20.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.437.000 1.452.000 1.487.000 1.635.000 1.701.000
Sum omløpsmidler 78.000 149.000 116.000 64.000 30.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.601.000 1.603.000 1.699.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital 1.235.000 1.298.000 1.242.000 1.357.000 1.336.000
Sum egenkapital 1.335.000 1.398.000 1.342.000 1.457.000 1.436.000
Sum langsiktig gjeld 179.000 197.000 261.000 237.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.514.000 1.601.000 1.603.000 1.698.000 1.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 102.000 268.000 217.000 228.000 121.000
Andre inntekter 4.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 106.000 268.000 217.000 228.000 121.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -8.000 0 0 0 -4.000
Avskrivning -16.000 -35.000 -124.000 -41.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -163.000 -161.000 -236.000 -167.000 -175.000
Driftskostnader -187.000 -196.000 -360.000 -208.000 -224.000
Driftsresultat -81.000 72.000 -143.000 19.000 -103.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -6.000 -10.000
Finans 0 -1.000 -6.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 56.000 -114.000 20.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 24.000 59.000 97.000 138.000
Sum varige driftsmidler 1.237.000 1.252.000 1.287.000 1.411.000 1.452.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 24.000 49.000
Sum anleggsmidler 1.437.000 1.452.000 1.487.000 1.635.000 1.701.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 30.000 9.000 17.000 19.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 140.000 99.000 45.000 16.000
Sum omløpsmidler 78.000 149.000 116.000 64.000 30.000
Sum eiendeler 1.515.000 1.601.000 1.603.000 1.699.000 1.731.000
Sum opptjent egenkapital 1.235.000 1.298.000 1.242.000 1.357.000 1.336.000
Sum egenkapital 1.335.000 1.398.000 1.342.000 1.457.000 1.436.000
Sum avsetninger til forpliktelser 179.000 197.000 181.000 210.000 217.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 179.000 197.000 261.000 237.000 295.000
Leverandørgjeld -1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.514.000 1.601.000 1.603.000 1.698.000 1.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 143.000 116.000 60.000 30.000
Likviditetsgrad 1 24.8 1
Likviditetsgrad 2 24.8 0 1 0
Soliditet 88.2 87.3 83.7 85.8 8
Resultatgrad -76.4 26.9 -65.9 8.3 -85.1
Rentedekningsgrad 3.2 -10.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.4 4.5 -8.9 1.1
Signatur
07.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex