Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Redningsselskapet
Juridisk navn:  Redningsselskapet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 06757
Postboks 103 Drammensveien 288 Fax: 67577750
1325 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 954360709
Aksjekapital: 1.054.957.000 NOK
Antall ansatte: 333
Etableringsdato: 7/9/1891 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.75%
Resultat  
  
-66.31%
Egenkapital  
  
2.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 716.044.000 767.844.000 632.656.000 666.177.000 619.176.000
Resultat: 40.152.000 119.168.000 12.949.000 52.837.000 9.071.000
Egenkapital: 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000 1.159.977.000
Regnskap for  Redningsselskapet
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 716.044.000 767.844.000 632.656.000 666.177.000 619.176.000
Driftskostnader -675.892.000 -648.676.000 -619.707.000 -613.340.000 -610.105.000
Driftsresultat 40.152.000 119.168.000 12.949.000 52.837.000 9.071.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 40.152.000 119.168.000 12.949.000 52.837.000 9.071.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 40.152.000 119.168.000 12.949.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 714.976.000 555.072.000 529.007.000 508.633.000 514.199.000
Sum omløpsmidler 836.940.000 880.204.000 834.560.000 837.039.000 765.592.000
Sum eiendeler 1.551.916.000 1.435.276.000 1.363.567.000 1.345.672.000 1.279.791.000
Sum opptjent egenkapital 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000 1.159.977.000
Sum egenkapital 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000 1.159.977.000
Sum langsiktig gjeld 15.494.000 19.618.000 22.750.000 26.793.000 26.859.000
Sum kortsiktig gjeld 151.339.000 70.728.000 115.055.000 106.066.000 92.955.000
Sum gjeld og egenkapital 1.551.916.000 1.435.277.000 1.363.568.000 1.345.672.000 1.279.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 397.300.000 377.097.000 372.906.000 358.156.000 285.591.000
Andre inntekter 318.744.000 390.747.000 259.750.000 308.021.000 333.585.000
Driftsinntekter 716.044.000 767.844.000 632.656.000 666.177.000 619.176.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -675.892.000 -648.676.000 -619.707.000 -613.340.000 -610.105.000
Driftskostnader -675.892.000 -648.676.000 -619.707.000 -613.340.000 -610.105.000
Driftsresultat 40.152.000 119.168.000 12.949.000 52.837.000 9.071.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 40.152.000 119.168.000 12.949.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 708.000 1.062.000 1.416.000 7.961.000 0
Fast eiendom 16.994.000 17.113.000 12.398.000 12.104.000 11.780.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 536.730.000 458.494.000 442.976.000 415.661.000 423.460.000
Sum varige driftsmidler 553.724.000 475.607.000 455.374.000 427.765.000 435.240.000
Sum finansielle anleggsmidler 160.544.000 78.403.000 72.217.000 72.907.000 78.959.000
Sum anleggsmidler 714.976.000 555.072.000 529.007.000 508.633.000 514.199.000
Varebeholdning 6.093.000 7.086.000 6.650.000 4.842.000 4.637.000
Kundefordringer 14.958.000 14.244.000 13.741.000 15.762.000 13.563.000
Andre fordringer 32.531.000 114.598.000 79.985.000 81.836.000 41.806.000
Sum investeringer 761.654.000 731.934.000 715.655.000 676.092.000 694.889.000
Kasse, bank 21.704.000 12.342.000 18.529.000 58.507.000 10.697.000
Sum omløpsmidler 836.940.000 880.204.000 834.560.000 837.039.000 765.592.000
Sum eiendeler 1.551.916.000 1.435.276.000 1.363.567.000 1.345.672.000 1.279.791.000
Sum opptjent egenkapital 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000 1.159.977.000
Sum egenkapital 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000 1.159.977.000
Sum avsetninger til forpliktelser 564.000 688.000 750.000 793.000 859.000
Gjeld til kredittinstitutt 41.788.000 0 37.172.000 38.668.000 25.039.000
Sum langsiktig gjeld 15.494.000 19.618.000 22.750.000 26.793.000 26.859.000
Leverandørgjeld 47.715.000 24.819.000 37.352.000 21.041.000 25.664.000
Betalbar skatt 551.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.571.000 18.731.000 16.854.000 16.401.000 15.138.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.714.000 27.178.000 23.677.000 29.956.000 27.114.000
Sum kortsiktig gjeld 151.339.000 70.728.000 115.055.000 106.066.000 92.955.000
Sum gjeld og egenkapital 1.551.916.000 1.435.277.000 1.363.568.000 1.345.672.000 1.279.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 685.601.000 809.476.000 719.505.000 730.973.000 672.637.000
Likviditetsgrad 1 5.5 12.4 7.3 7.9 8.2
Likviditetsgrad 2 5.5 12.3 7.2 7.8 8.2
Soliditet 89.2 93.7 89.9 90.1 90.6
Resultatgrad 5.6 15.5 2 7.9 1.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.6 8.3 0.9 3.9 0.7
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLSSKAP.
Prokurister
16.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex