Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Redningsselskapet
Juridisk navn:  Redningsselskapet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 06757
Postboks 103 Drammensveien 288 Fax: 67577750
1325 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 954360709
Aksjekapital: 1.054.957.000 NOK
Antall ansatte: 365
Etableringsdato: 7/9/1891 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.87%
Resultat  
  
413.51%
Egenkapital  
  
14.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 944.281.000 716.044.000 767.844.000 632.656.000 666.177.000
Resultat: 206.185.000 40.152.000 119.168.000 12.949.000 52.837.000
Egenkapital: 1.591.268.000 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000
Regnskap for  Redningsselskapet
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 944.281.000 716.044.000 767.844.000 632.656.000 666.177.000
Driftskostnader -738.096.000 -675.892.000 -648.676.000 -619.707.000 -613.340.000
Driftsresultat 206.185.000 40.152.000 119.168.000 12.949.000 52.837.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 206.185.000 40.152.000 119.168.000 12.949.000 52.837.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 206.185.000 40.152.000 119.168.000 12.949.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 825.259.000 714.976.000 555.072.000 529.007.000 508.633.000
Sum omløpsmidler 943.216.000 836.940.000 880.204.000 834.560.000 837.039.000
Sum eiendeler 1.768.475.000 1.551.916.000 1.435.276.000 1.363.567.000 1.345.672.000
Sum opptjent egenkapital 1.591.268.000 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000
Sum egenkapital 1.591.268.000 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000
Sum langsiktig gjeld 10.439.000 15.494.000 19.618.000 22.750.000 26.793.000
Sum kortsiktig gjeld 166.768.000 151.339.000 70.728.000 115.055.000 106.066.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.475.000 1.551.916.000 1.435.277.000 1.363.568.000 1.345.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 455.335.000 397.300.000 377.097.000 372.906.000 358.156.000
Andre inntekter 488.946.000 318.744.000 390.747.000 259.750.000 308.021.000
Driftsinntekter 944.281.000 716.044.000 767.844.000 632.656.000 666.177.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -738.096.000 -675.892.000 -648.676.000 -619.707.000 -613.340.000
Driftskostnader -738.096.000 -675.892.000 -648.676.000 -619.707.000 -613.340.000
Driftsresultat 206.185.000 40.152.000 119.168.000 12.949.000 52.837.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 206.185.000 40.152.000 119.168.000 12.949.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 354.000 708.000 1.062.000 1.416.000 7.961.000
Fast eiendom 19.978.000 16.994.000 17.113.000 12.398.000 12.104.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 611.741.000 536.730.000 458.494.000 442.976.000 415.661.000
Sum varige driftsmidler 631.719.000 553.724.000 475.607.000 455.374.000 427.765.000
Sum finansielle anleggsmidler 193.186.000 160.544.000 78.403.000 72.217.000 72.907.000
Sum anleggsmidler 825.259.000 714.976.000 555.072.000 529.007.000 508.633.000
Varebeholdning 4.801.000 6.093.000 7.086.000 6.650.000 4.842.000
Kundefordringer 11.269.000 14.958.000 14.244.000 13.741.000 15.762.000
Andre fordringer 96.136.000 32.531.000 114.598.000 79.985.000 81.836.000
Sum investeringer 815.091.000 761.654.000 731.934.000 715.655.000 676.092.000
Kasse, bank 15.919.000 21.704.000 12.342.000 18.529.000 58.507.000
Sum omløpsmidler 943.216.000 836.940.000 880.204.000 834.560.000 837.039.000
Sum eiendeler 1.768.475.000 1.551.916.000 1.435.276.000 1.363.567.000 1.345.672.000
Sum opptjent egenkapital 1.591.268.000 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000
Sum egenkapital 1.591.268.000 1.385.083.000 1.344.931.000 1.225.763.000 1.212.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 439.000 564.000 688.000 750.000 793.000
Gjeld til kredittinstitutt 47.735.000 41.788.000 0 37.172.000 38.668.000
Sum langsiktig gjeld 10.439.000 15.494.000 19.618.000 22.750.000 26.793.000
Leverandørgjeld 53.851.000 47.715.000 24.819.000 37.352.000 21.041.000
Betalbar skatt 551.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.019.000 21.571.000 18.731.000 16.854.000 16.401.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.163.000 39.714.000 27.178.000 23.677.000 29.956.000
Sum kortsiktig gjeld 166.768.000 151.339.000 70.728.000 115.055.000 106.066.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.475.000 1.551.916.000 1.435.277.000 1.363.568.000 1.345.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 776.448.000 685.601.000 809.476.000 719.505.000 730.973.000
Likviditetsgrad 1 5.7 5.5 12.4 7.3 7.9
Likviditetsgrad 2 5.6 5.5 12.3 7.2 7.8
Soliditet 90.0 89.2 93.7 89.9 90.1
Resultatgrad 21.8 5.6 15.5 2 7.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 11.7 2.6 8.3 0.9 3.9
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG
STYRETS LEDER I FELLSSKAP.
Prokurister
16.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex