Refsnes Data AS
Juridisk navn:  Refsnes Data AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91323376
Larsamyrå 18 Larsamyrå 18 Fax:
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 980126641
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/1/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
30%
Resultat  
  
48.52%
Egenkapital  
  
-47.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 57.403.000 44.157.000 35.848.000 38.534.000 35.174.000
Resultat: 22.958.000 15.458.000 15.497.000 16.867.000 13.542.000
Egenkapital: 107.000 202.000 144.000 1.159.000 103.000
Regnskap for  Refsnes Data AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 57.403.000 44.157.000 35.848.000 38.534.000 35.174.000
Driftskostnader -34.769.000 -28.536.000 -20.336.000 -21.666.000 -21.629.000
Driftsresultat 22.634.000 15.622.000 15.512.000 16.868.000 13.546.000
Finansinntekter 849.000 265.000 531.000 5.000 5.000
Finanskostnader -524.000 -429.000 -547.000 -6.000 -9.000
Finans 325.000 -164.000 -16.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 22.958.000 15.458.000 15.497.000 16.867.000 13.542.000
Skattekostnad -5.053.000 -3.401.000 -3.411.000 -3.712.000 -3.115.000
Årsresultat 17.905.000 12.057.000 12.086.000 13.155.000 10.427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.700.000 3.900.000 1.500.000 0 0
Sum omløpsmidler 24.237.000 19.792.000 18.557.000 20.692.000 17.640.000
Sum eiendeler 29.937.000 23.692.000 20.057.000 20.692.000 17.640.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 102.000 44.000 1.059.000 3.000
Sum egenkapital 107.000 202.000 144.000 1.159.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.830.000 23.490.000 19.913.000 19.533.000 17.537.000
Sum gjeld og egenkapital 29.937.000 23.692.000 20.057.000 20.692.000 17.640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.403.000 44.157.000 35.848.000 38.534.000 35.174.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 57.403.000 44.157.000 35.848.000 38.534.000 35.174.000
Varekostnad -398.000 -156.000 0 0
Lønninger -31.011.000 -26.213.000 -17.546.000 -20.210.000 -20.168.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.758.000 -1.925.000 -2.634.000 -1.456.000 -1.461.000
Driftskostnader -34.769.000 -28.536.000 -20.336.000 -21.666.000 -21.629.000
Driftsresultat 22.634.000 15.622.000 15.512.000 16.868.000 13.546.000
Finansinntekter 849.000 265.000 531.000 5.000 5.000
Finanskostnader -524.000 -429.000 -547.000 -6.000 -9.000
Finans 325.000 -164.000 -16.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -18.000.000 -12.000.000 -13.100.000 -12.100.000 -10.500.000
Årsresultat 17.905.000 12.057.000 12.086.000 13.155.000 10.427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.700.000 3.900.000 1.500.000 0 0
Sum anleggsmidler 5.700.000 3.900.000 1.500.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 5.336.000 4.431.000 3.390.000 2.838.000 3.216.000
Andre fordringer 244.000 182.000 299.000 41.000 151.000
Sum investeringer 23.000 23.000 23.000 0 0
Kasse, bank 18.634.000 15.156.000 14.846.000 17.813.000 14.274.000
Sum omløpsmidler 24.237.000 19.792.000 18.557.000 20.692.000 17.640.000
Sum eiendeler 29.937.000 23.692.000 20.057.000 20.692.000 17.640.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 102.000 44.000 1.059.000 3.000
Sum egenkapital 107.000 202.000 144.000 1.159.000 103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 189.000 208.000 205.000 27.000 11.000
Betalbar skatt 5.053.000 3.401.000 3.411.000 3.712.000 3.115.000
Skyldig offentlige avgifter 4.665.000 5.067.000 1.310.000 1.397.000 1.641.000
Utbytte -18.000.000 -12.000.000 -13.100.000 -12.100.000 -10.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.924.000 2.814.000 1.887.000 2.298.000 2.271.000
Sum kortsiktig gjeld 29.830.000 23.490.000 19.913.000 19.533.000 17.537.000
Sum gjeld og egenkapital 29.937.000 23.692.000 20.057.000 20.692.000 17.640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.593.000 -3.698.000 -1.356.000 1.159.000 103.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.9 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.9 1.1 1
Soliditet 0.4 0.9 0.7 5.6 0.6
Resultatgrad 39.4 35.4 43.3 43.8 38.5
Rentedekningsgrad 43.2 36.4 28.4 2811.3 1505.1
Gjeldsgrad 278.8 116.3 138.3 16.9 170.3
Total kapitalrentabilitet 78.4 67.1 80.0 81.5 76.8
Signatur
20.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex