Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reholt Tanntekniske Laboratorium AS
Juridisk navn:  Reholt Tanntekniske Laboratorium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69311512
Postboks 194 J.N.Jacobsens Gate 15 Fax: 69317086
1601 Fredrikstad 1606 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 932039125
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/11/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Theo Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.85%
Resultat  
  
-22.07%
Egenkapital  
  
17.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.626.000 4.587.000 4.587.000 4.450.000 4.377.000
Resultat: 685.000 879.000 818.000 989.000 909.000
Egenkapital: 3.658.000 3.117.000 2.425.000 2.110.000 1.899.000
Regnskap for  Reholt Tanntekniske Laboratorium AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.626.000 4.587.000 4.587.000 4.450.000 4.377.000
Driftskostnader -4.015.000 -3.742.000 -3.771.000 -3.540.000 -3.492.000
Driftsresultat 611.000 845.000 816.000 910.000 884.000
Finansinntekter 75.000 34.000 3.000 79.000 27.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 75.000 34.000 2.000 78.000 25.000
Resultat før skatt 685.000 879.000 818.000 989.000 909.000
Skattekostnad -143.000 -193.000 -202.000 -228.000 -243.000
Årsresultat 542.000 686.000 616.000 760.000 666.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.557.000 1.706.000 1.051.000 694.000 648.000
Sum omløpsmidler 3.460.000 3.396.000 2.516.000 2.581.000 2.088.000
Sum eiendeler 5.017.000 5.102.000 3.567.000 3.275.000 2.736.000
Sum opptjent egenkapital 3.528.000 2.987.000 2.325.000 2.010.000 1.799.000
Sum egenkapital 3.658.000 3.117.000 2.425.000 2.110.000 1.899.000
Sum langsiktig gjeld 52.000 1.012.000 10.000 14.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.307.000 974.000 1.131.000 1.152.000 831.000
Sum gjeld og egenkapital 5.017.000 5.103.000 3.566.000 3.276.000 2.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.352.000 1.007.000 1.136.000 1.031.000 640.000
Andre inntekter 3.275.000 3.580.000 3.452.000 3.419.000 3.737.000
Driftsinntekter 4.626.000 4.587.000 4.587.000 4.450.000 4.377.000
Varekostnad -463.000 -219.000 -424.000 -355.000 -139.000
Lønninger -2.351.000 -2.510.000 -2.527.000 -2.370.000 -2.336.000
Avskrivning -200.000 -198.000 -64.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.001.000 -815.000 -756.000 -800.000 -1.017.000
Driftskostnader -4.015.000 -3.742.000 -3.771.000 -3.540.000 -3.492.000
Driftsresultat 611.000 845.000 816.000 910.000 884.000
Finansinntekter 75.000 34.000 3.000 79.000 27.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finans 75.000 34.000 2.000 78.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 -550.000 0
Årsresultat 542.000 686.000 616.000 760.000 666.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 932.000 1.081.000 426.000 69.000 0
Sum varige driftsmidler 932.000 1.081.000 426.000 69.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 625.000 625.000 625.000 625.000 648.000
Sum anleggsmidler 1.557.000 1.706.000 1.051.000 694.000 648.000
Varebeholdning 83.000 86.000 68.000 87.000 42.000
Kundefordringer 569.000 633.000 554.000 463.000 288.000
Andre fordringer 94.000 93.000 61.000 145.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.715.000 2.584.000 1.832.000 1.885.000 1.730.000
Sum omløpsmidler 3.460.000 3.396.000 2.516.000 2.581.000 2.088.000
Sum eiendeler 5.017.000 5.102.000 3.567.000 3.275.000 2.736.000
Sum opptjent egenkapital 3.528.000 2.987.000 2.325.000 2.010.000 1.799.000
Sum egenkapital 3.658.000 3.117.000 2.425.000 2.110.000 1.899.000
Sum avsetninger til forpliktelser 52.000 62.000 10.000 14.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 52.000 1.012.000 10.000 14.000 6.000
Leverandørgjeld 61.000 48.000 32.000 73.000 25.000
Betalbar skatt 153.000 142.000 205.000 221.000 237.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 220.000 401.000 358.000 368.000
Utbytte 0 0 -300.000 -550.000 0
Annen kortsiktig gjeld 916.000 564.000 193.000 199.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 1.307.000 974.000 1.131.000 1.152.000 831.000
Sum gjeld og egenkapital 5.017.000 5.103.000 3.566.000 3.276.000 2.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.153.000 2.422.000 1.385.000 1.429.000 1.257.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.5 2.2 2.2 2.5
Likviditetsgrad 2 2.6 3.4 2.2 2.2 2.5
Soliditet 72.9 61.1 6 64.4 69.4
Resultatgrad 13.2 18.4 17.8 20.4 20.2
Rentedekningsgrad 8 9 455.5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 13.7 17.2 2 30.2 33.3
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex