Reholt Tanntekniske Laboratorium AS
Juridisk navn:  Reholt Tanntekniske Laboratorium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69311512
Postboks 194 J.N.Jacobsens Gate 15 Fax: 69317086
1601 Fredrikstad 1606 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 932039125
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/11/1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Theo Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.54%
Resultat  
  
-21.17%
Egenkapital  
  
-2.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.722.000 4.626.000 4.587.000 4.587.000 4.450.000
Resultat: 540.000 685.000 879.000 818.000 989.000
Egenkapital: 3.583.000 3.658.000 3.117.000 2.425.000 2.110.000
Regnskap for  Reholt Tanntekniske Laboratorium AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.722.000 4.626.000 4.587.000 4.587.000 4.450.000
Driftskostnader -3.223.000 -4.015.000 -3.742.000 -3.771.000 -3.540.000
Driftsresultat 499.000 611.000 845.000 816.000 910.000
Finansinntekter 42.000 75.000 34.000 3.000 79.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 41.000 75.000 34.000 2.000 78.000
Resultat før skatt 540.000 685.000 879.000 818.000 989.000
Skattekostnad -115.000 -143.000 -193.000 -202.000 -228.000
Årsresultat 425.000 542.000 686.000 616.000 760.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.375.000 1.557.000 1.706.000 1.051.000 694.000
Sum omløpsmidler 3.478.000 3.460.000 3.396.000 2.516.000 2.581.000
Sum eiendeler 4.853.000 5.017.000 5.102.000 3.567.000 3.275.000
Sum opptjent egenkapital 3.453.000 3.528.000 2.987.000 2.325.000 2.010.000
Sum egenkapital 3.583.000 3.658.000 3.117.000 2.425.000 2.110.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 52.000 1.012.000 10.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 1.307.000 974.000 1.131.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 4.854.000 5.017.000 5.103.000 3.566.000 3.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.054.000 1.352.000 1.007.000 1.136.000 1.031.000
Andre inntekter 2.667.000 3.275.000 3.580.000 3.452.000 3.419.000
Driftsinntekter 3.722.000 4.626.000 4.587.000 4.587.000 4.450.000
Varekostnad -292.000 -463.000 -219.000 -424.000 -355.000
Lønninger -1.842.000 -2.351.000 -2.510.000 -2.527.000 -2.370.000
Avskrivning -183.000 -200.000 -198.000 -64.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -906.000 -1.001.000 -815.000 -756.000 -800.000
Driftskostnader -3.223.000 -4.015.000 -3.742.000 -3.771.000 -3.540.000
Driftsresultat 499.000 611.000 845.000 816.000 910.000
Finansinntekter 42.000 75.000 34.000 3.000 79.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 -1.000
Finans 41.000 75.000 34.000 2.000 78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 -300.000 -550.000
Årsresultat 425.000 542.000 686.000 616.000 760.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 750.000 932.000 1.081.000 426.000 69.000
Sum varige driftsmidler 750.000 932.000 1.081.000 426.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000
Sum anleggsmidler 1.375.000 1.557.000 1.706.000 1.051.000 694.000
Varebeholdning 85.000 83.000 86.000 68.000 87.000
Kundefordringer 787.000 569.000 633.000 554.000 463.000
Andre fordringer 72.000 94.000 93.000 61.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.535.000 2.715.000 2.584.000 1.832.000 1.885.000
Sum omløpsmidler 3.478.000 3.460.000 3.396.000 2.516.000 2.581.000
Sum eiendeler 4.853.000 5.017.000 5.102.000 3.567.000 3.275.000
Sum opptjent egenkapital 3.453.000 3.528.000 2.987.000 2.325.000 2.010.000
Sum egenkapital 3.583.000 3.658.000 3.117.000 2.425.000 2.110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 52.000 62.000 10.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 52.000 1.012.000 10.000 14.000
Leverandørgjeld 33.000 61.000 48.000 32.000 73.000
Betalbar skatt 126.000 153.000 142.000 205.000 221.000
Skyldig offentlige avgifter 143.000 177.000 220.000 401.000 358.000
Utbytte -500.000 0 0 -300.000 -550.000
Annen kortsiktig gjeld 427.000 916.000 564.000 193.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 1.230.000 1.307.000 974.000 1.131.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 4.854.000 5.017.000 5.103.000 3.566.000 3.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.248.000 2.153.000 2.422.000 1.385.000 1.429.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.6 3.5 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 2.8 2.6 3.4 2.2 2.2
Soliditet 73.8 72.9 61.1 6 64.4
Resultatgrad 13.4 13.2 18.4 17.8 20.4
Rentedekningsgrad 499.0 8 9
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 11.1 13.7 17.2 2 30.2
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex