Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reichhold AS
Juridisk navn:  Reichhold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69357000
Lilleborggata 4 Lilleborggata 4 Fax: 69357001
1630 Gamle Fredrikstad 1630 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 939378103
Aksjekapital: 32.000.000 NOK
Antall ansatte: 53
Etableringsdato: 12/31/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.37%
Resultat  
  
-20.63%
Egenkapital  
  
4.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 419.622.000 533.636.000 540.726.000 531.291.000 471.803.000
Resultat: 12.358.000 15.571.000 17.688.000 12.714.000 15.020.000
Egenkapital: 248.461.000 237.108.000 232.098.000 216.046.000 207.936.000
Regnskap for  Reichhold AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 419.622.000 533.636.000 540.726.000 531.291.000 471.803.000
Driftskostnader -405.903.000 -516.493.000 -520.477.000 -519.883.000 -456.054.000
Driftsresultat 13.719.000 17.143.000 20.249.000 11.408.000 15.749.000
Finansinntekter 13.786.000 8.561.000 7.881.000 6.769.000 3.751.000
Finanskostnader -15.148.000 -10.133.000 -10.442.000 -5.463.000 -4.480.000
Finans -1.362.000 -1.572.000 -2.561.000 1.306.000 -729.000
Resultat før skatt 12.358.000 15.571.000 17.688.000 12.714.000 15.020.000
Skattekostnad -2.737.000 -3.428.000 -3.916.000 -2.093.000 0
Årsresultat 9.622.000 12.143.000 13.772.000 10.621.000 15.020.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.784.000 93.514.000 82.488.000 83.375.000 87.121.000
Sum omløpsmidler 241.747.000 274.429.000 361.125.000 245.459.000 187.870.000
Sum eiendeler 335.531.000 367.943.000 443.613.000 328.834.000 274.991.000
Sum opptjent egenkapital 102.764.000 91.411.000 86.401.000 70.349.000 62.239.000
Sum egenkapital 248.461.000 237.108.000 232.098.000 216.046.000 207.936.000
Sum langsiktig gjeld 6.920.000 5.647.000 4.068.000 5.071.000 2.429.000
Sum kortsiktig gjeld 80.151.000 125.188.000 207.448.000 107.718.000 64.626.000
Sum gjeld og egenkapital 335.532.000 367.943.000 443.614.000 328.835.000 274.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 419.515.000 529.228.000 532.672.000 500.850.000 438.065.000
Andre inntekter 107.000 4.408.000 8.054.000 30.441.000 33.738.000
Driftsinntekter 419.622.000 533.636.000 540.726.000 531.291.000 471.803.000
Varekostnad -305.813.000 -400.848.000 -420.002.000 -379.146.000 -312.000.000
Lønninger -35.035.000 -34.526.000 -33.314.000 -62.613.000 -65.839.000
Avskrivning -5.825.000 -5.696.000 -6.813.000 -8.793.000 -8.724.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.230.000 -75.423.000 -60.348.000 -69.331.000 -67.740.000
Driftskostnader -405.903.000 -516.493.000 -520.477.000 -519.883.000 -456.054.000
Driftsresultat 13.719.000 17.143.000 20.249.000 11.408.000 15.749.000
Finansinntekter 13.786.000 8.561.000 7.881.000 6.769.000 3.751.000
Finanskostnader -15.148.000 -10.133.000 -10.442.000 -5.463.000 -4.480.000
Finans -1.362.000 -1.572.000 -2.561.000 1.306.000 -729.000
Konsernbidrag -7.066.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.622.000 12.143.000 13.772.000 10.621.000 15.020.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 57.183.000 59.246.000 52.058.000 53.277.000 54.829.000
Maskiner anlegg 28.836.000 28.296.000 23.956.000 24.480.000 27.508.000
Driftsløsøre 696.000 1.223.000 1.623.000 1.617.000 784.000
Sum varige driftsmidler 86.716.000 88.765.000 77.636.000 79.375.000 83.121.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.068.000 4.749.000 4.852.000 4.000.000 4.000.000
Sum anleggsmidler 93.784.000 93.514.000 82.488.000 83.375.000 87.121.000
Varebeholdning 47.635.000 56.849.000 43.308.000 46.003.000 38.391.000
Kundefordringer 4.184.000 3.847.000 8.579.000 62.879.000 27.117.000
Andre fordringer 166.735.000 1.014.000 192.583.000 132.483.000 3.580.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.193.000 15.313.000 116.655.000 4.094.000 9.397.000
Sum omløpsmidler 241.747.000 274.429.000 361.125.000 245.459.000 187.870.000
Sum eiendeler 335.531.000 367.943.000 443.613.000 328.834.000 274.991.000
Sum opptjent egenkapital 102.764.000 91.411.000 86.401.000 70.349.000 62.239.000
Sum egenkapital 248.461.000 237.108.000 232.098.000 216.046.000 207.936.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.920.000 5.647.000 4.068.000 5.071.000 2.429.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.711.000 50.267.000 132.494.000 40.468.000 9.405.000
Sum langsiktig gjeld 6.920.000 5.647.000 4.068.000 5.071.000 2.429.000
Leverandørgjeld 44.587.000 52.115.000 47.006.000 45.673.000 39.229.000
Betalbar skatt 1.107.000 2.096.000 2.658.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.252.000 15.792.000 19.781.000 12.120.000 4.720.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.494.000 4.918.000 5.509.000 9.457.000 11.272.000
Sum kortsiktig gjeld 80.151.000 125.188.000 207.448.000 107.718.000 64.626.000
Sum gjeld og egenkapital 335.532.000 367.943.000 443.614.000 328.835.000 274.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 161.596.000 149.241.000 153.677.000 137.741.000 123.244.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.2 1.7 2.3 2.9
Likviditetsgrad 2 2.4 1.7 1.5 1.9 2.3
Soliditet 74.0 64.4 52.3 65.7 75.6
Resultatgrad 3.3 3.2 3.7 2.1 3.3
Rentedekningsgrad 0.9 1.7 1.9 2.1 3.5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.9 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.2 7 6.3 5.5 7.1
Signatur
18.06.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex