Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reiersøl Planteskole As
Juridisk navn:  Reiersøl Planteskole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37038400
Reiersølveien 400 Reiersølveien 400 Fax: 37038180
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 987693088
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 12/22/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.46%
Resultat  
  
-36.07%
Egenkapital  
  
2.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.642.000 8.952.000 6.969.000 6.641.000 6.408.000
Resultat: 879.000 1.375.000 115.000 143.000 25.000
Egenkapital: 7.331.000 7.146.000 7.103.000 7.013.000 6.905.000
Regnskap for  Reiersøl Planteskole As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.642.000 8.952.000 6.969.000 6.641.000 6.408.000
Driftskostnader -7.767.000 -7.626.000 -6.862.000 -6.430.000 -6.306.000
Driftsresultat 874.000 1.326.000 107.000 211.000 101.000
Finansinntekter 32.000 68.000 41.000 8.000 21.000
Finanskostnader -28.000 -19.000 -33.000 -75.000 -98.000
Finans 4.000 49.000 8.000 -67.000 -77.000
Resultat før skatt 879.000 1.375.000 115.000 143.000 25.000
Skattekostnad -193.000 -303.000 -25.000 -35.000 -11.000
Årsresultat 686.000 1.073.000 90.000 109.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 445.000 511.000 585.000 42.000 105.000
Sum omløpsmidler 12.966.000 12.272.000 10.434.000 10.912.000 10.010.000
Sum eiendeler 13.411.000 12.783.000 11.019.000 10.954.000 10.115.000
Sum opptjent egenkapital 2.331.000 2.146.000 2.103.000 2.013.000 1.905.000
Sum egenkapital 7.331.000 7.146.000 7.103.000 7.013.000 6.905.000
Sum langsiktig gjeld 1.167.000 1.213.000 1.271.000 1.000.000 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 4.914.000 4.425.000 2.645.000 2.941.000 2.211.000
Sum gjeld og egenkapital 13.412.000 12.784.000 11.019.000 10.954.000 10.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.515.000 8.859.000 6.675.000 6.464.000 6.299.000
Andre inntekter 127.000 93.000 294.000 178.000 110.000
Driftsinntekter 8.642.000 8.952.000 6.969.000 6.641.000 6.408.000
Varekostnad -2.593.000 -2.442.000 -2.007.000 -1.402.000 -1.672.000
Lønninger -2.729.000 -2.746.000 -2.641.000 -2.901.000 -2.779.000
Avskrivning -62.000 -62.000 -41.000 -29.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.383.000 -2.376.000 -2.173.000 -2.098.000 -1.772.000
Driftskostnader -7.767.000 -7.626.000 -6.862.000 -6.430.000 -6.306.000
Driftsresultat 874.000 1.326.000 107.000 211.000 101.000
Finansinntekter 32.000 68.000 41.000 8.000 21.000
Finanskostnader -28.000 -19.000 -33.000 -75.000 -98.000
Finans 4.000 49.000 8.000 -67.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 686.000 1.073.000 90.000 109.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 16.000 42.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 325.000 387.000 449.000 0 29.000
Sum varige driftsmidler 325.000 387.000 449.000 0 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 120.000 120.000 0 0
Sum anleggsmidler 445.000 511.000 585.000 42.000 105.000
Varebeholdning 8.661.000 8.654.000 8.542.000 8.282.000 7.825.000
Kundefordringer 952.000 201.000 126.000 756.000 0
Andre fordringer 37.000 341.000 137.000 20.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.316.000 3.077.000 1.629.000 1.854.000 2.168.000
Sum omløpsmidler 12.966.000 12.272.000 10.434.000 10.912.000 10.010.000
Sum eiendeler 13.411.000 12.783.000 11.019.000 10.954.000 10.115.000
Sum opptjent egenkapital 2.331.000 2.146.000 2.103.000 2.013.000 1.905.000
Sum egenkapital 7.331.000 7.146.000 7.103.000 7.013.000 6.905.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.167.000 1.213.000 1.271.000 1.000.000 1.000.000
Leverandørgjeld 249.000 138.000 301.000 415.000 155.000
Betalbar skatt 35.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.559.000 1.448.000 908.000 1.153.000 987.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.072.000 2.838.000 1.435.000 1.373.000 1.068.000
Sum kortsiktig gjeld 4.914.000 4.425.000 2.645.000 2.941.000 2.211.000
Sum gjeld og egenkapital 13.412.000 12.784.000 11.019.000 10.954.000 10.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.052.000 7.847.000 7.789.000 7.971.000 7.799.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.8 3.9 3.7 4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.9 1
Soliditet 54.7 55.9 64.5 6 68.3
Resultatgrad 10.1 14.8 1.5 3.2 1.6
Rentedekningsgrad 31.2 69.8 3.2 2.8 1
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.6 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.8 10.9 1.3 2 1.2
Signatur
09.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex