Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reinsnos Consulting AS
Juridisk navn:  Reinsnos Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51583721
Sundtagårdsveien 17 Sundtagårdsveien 17 Fax:
4017 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 985461872
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/21/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.66%
Resultat  
  
69.15%
Egenkapital  
  
-61.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.826.000 1.356.000 81.000 125.000 477.000
Resultat: 932.000 551.000 30.000 -2.000 69.000
Egenkapital: 108.000 280.000 250.000 226.000 228.000
Regnskap for  Reinsnos Consulting AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.826.000 1.356.000 81.000 125.000 477.000
Driftskostnader -895.000 -806.000 -52.000 -127.000 -408.000
Driftsresultat 932.000 551.000 29.000 -2.000 69.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 0 0
Resultat før skatt 932.000 551.000 30.000 -2.000 69.000
Skattekostnad -205.000 -121.000 -6.000 0 -16.000
Årsresultat 727.000 430.000 24.000 -2.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.437.000 1.092.000 309.000 288.000 327.000
Sum eiendeler 1.437.000 1.092.000 309.000 288.000 327.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 180.000 150.000 126.000 128.000
Sum egenkapital 108.000 280.000 250.000 226.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.329.000 812.000 59.000 61.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.437.000 1.092.000 309.000 287.000 326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.826.000 1.356.000 81.000 125.000 477.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.826.000 1.356.000 81.000 125.000 477.000
Varekostnad -58.000 0 0 0 0
Lønninger -732.000 -714.000 -32.000 -109.000 -351.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -105.000 -92.000 -20.000 -18.000 -57.000
Driftskostnader -895.000 -806.000 -52.000 -127.000 -408.000
Driftsresultat 932.000 551.000 29.000 -2.000 69.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -400.000 0 0 0
Årsresultat 727.000 430.000 24.000 -2.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 419.000 315.000 19.000 86.000 130.000
Andre fordringer 2.000 0 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.018.000 775.000 290.000 180.000 196.000
Sum omløpsmidler 1.437.000 1.092.000 309.000 288.000 327.000
Sum eiendeler 1.437.000 1.092.000 309.000 288.000 327.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 180.000 150.000 126.000 128.000
Sum egenkapital 108.000 280.000 250.000 226.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 205.000 121.000 6.000 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 143.000 186.000 25.000 24.000 37.000
Utbytte -900.000 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 101.000 28.000 37.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 1.329.000 812.000 59.000 61.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 1.437.000 1.092.000 309.000 287.000 326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 280.000 250.000 227.000 229.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 5.2 4.7 3.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.3 5.2 4.7 3.3
Soliditet 7.5 25.6 80.9 78.7 69.9
Resultatgrad 51.0 40.6 35.8 -1.6 14.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.3 2.9 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 64.9 50.5 9.7 -0.7 21.2
Signatur
17.11.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex