Reisa Montessorriskole
Juridisk navn:  Reisa Montessorriskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77765850
Reisadalen 362 Reisadalen 362 Fax:
9154 Storslett 9154 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 990586055
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 6/9/2004 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Reisa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.86%
Resultat  
  
-72.14%
Egenkapital  
  
8.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.322.000 11.226.000 10.776.000 10.174.000 9.746.000
Resultat: 517.000 1.856.000 1.370.000 -4.000 595.000
Egenkapital: 6.845.000 6.328.000 4.473.000 3.103.000 3.107.000
Regnskap for  Reisa Montessorriskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.322.000 11.226.000 10.776.000 10.174.000 9.746.000
Driftskostnader -10.842.000 -9.388.000 -9.415.000 -10.186.000 -9.169.000
Driftsresultat 481.000 1.838.000 1.360.000 -13.000 577.000
Finansinntekter 39.000 19.000 10.000 10.000 19.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 36.000 18.000 9.000 9.000 18.000
Resultat før skatt 517.000 1.856.000 1.370.000 -4.000 595.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 517.000 1.856.000 1.370.000 -4.000 595.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.704.000 812.000 895.000 997.000 1.099.000
Sum omløpsmidler 6.470.000 6.826.000 4.996.000 3.491.000 3.233.000
Sum eiendeler 8.174.000 7.638.000 5.891.000 4.488.000 4.332.000
Sum opptjent egenkapital 6.845.000 6.328.000 4.473.000 3.103.000 3.107.000
Sum egenkapital 6.845.000 6.328.000 4.473.000 3.103.000 3.107.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.328.000 1.309.000 1.418.000 1.385.000 1.225.000
Sum gjeld og egenkapital 8.173.000 7.637.000 5.891.000 4.488.000 4.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 491.000 442.000 364.000 407.000 426.000
Andre inntekter 10.831.000 10.784.000 10.412.000 9.767.000 9.319.000
Driftsinntekter 11.322.000 11.226.000 10.776.000 10.174.000 9.746.000
Varekostnad -365.000 -229.000 -179.000 -249.000 -306.000
Lønninger -8.683.000 -7.621.000 -7.873.000 -8.400.000 -7.646.000
Avskrivning -149.000 -111.000 -102.000 -102.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.645.000 -1.427.000 -1.261.000 -1.435.000 -1.126.000
Driftskostnader -10.842.000 -9.388.000 -9.415.000 -10.186.000 -9.169.000
Driftsresultat 481.000 1.838.000 1.360.000 -13.000 577.000
Finansinntekter 39.000 19.000 10.000 10.000 19.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 36.000 18.000 9.000 9.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 517.000 1.856.000 1.370.000 -4.000 595.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.633.000 767.000 855.000 943.000 1.030.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 45.000 40.000 55.000 69.000
Sum varige driftsmidler 1.654.000 812.000 895.000 997.000 1.099.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.704.000 812.000 895.000 997.000 1.099.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 811.000 659.000 545.000 634.000 760.000
Andre fordringer 611.000 380.000 378.000 352.000 232.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.047.000 5.787.000 4.073.000 2.504.000 2.240.000
Sum omløpsmidler 6.470.000 6.826.000 4.996.000 3.491.000 3.233.000
Sum eiendeler 8.174.000 7.638.000 5.891.000 4.488.000 4.332.000
Sum opptjent egenkapital 6.845.000 6.328.000 4.473.000 3.103.000 3.107.000
Sum egenkapital 6.845.000 6.328.000 4.473.000 3.103.000 3.107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 205.000 346.000 179.000 127.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 282.000 267.000 242.000 265.000 245.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 982.000 837.000 829.000 941.000 854.000
Sum kortsiktig gjeld 1.328.000 1.309.000 1.418.000 1.385.000 1.225.000
Sum gjeld og egenkapital 8.173.000 7.637.000 5.891.000 4.488.000 4.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.142.000 5.517.000 3.578.000 2.106.000 2.008.000
Likviditetsgrad 1 4.9 5.2 3.5 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 4.9 5.2 3.5 2.5 2.7
Soliditet 83.8 82.9 75.9 69.1 71.7
Resultatgrad 4.2 16.4 12.6 -0.1 5.9
Rentedekningsgrad 160.3 1 1 596.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.4 24.3 23.3 -0.1 13.8
Signatur
17.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2020
PROKURA
WARA AARBERG WENCHE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex