Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reiselederen As
Juridisk navn:  Reiselederen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Agnorveien 88 Agnorveien 88 Fax:
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 918867775
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.72%
Resultat  
  
328.57%
Egenkapital  
  
416.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 429.000 441.000 283.000
Resultat: 32.000 -14.000 -4.000
Egenkapital: 31.000 6.000 21.000
Regnskap for  Reiselederen As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 429.000 441.000 283.000
Driftskostnader -398.000 -455.000 -288.000
Driftsresultat 32.000 -14.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 32.000 -14.000 -4.000
Skattekostnad -7.000 0 0
Årsresultat 25.000 -14.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.000 6.000 21.000
Sum eiendeler 38.000 6.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -18.000 -4.000
Sum egenkapital 31.000 6.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 38.000 6.000 20.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 429.000 441.000 283.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 429.000 441.000 283.000
Varekostnad -153.000 -167.000 -84.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -288.000 -204.000
Driftskostnader -398.000 -455.000 -288.000
Driftsresultat 32.000 -14.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 25.000 -14.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 7.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 32.000 7.000 21.000
Sum omløpsmidler 38.000 6.000 21.000
Sum eiendeler 38.000 6.000 21.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -18.000 -4.000
Sum egenkapital 31.000 6.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 38.000 6.000 20.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 6.000 21.000
Likviditetsgrad 1 5.4
Likviditetsgrad 2 5.4 0 0
Soliditet 81.6 1 1
Resultatgrad 7.5 -3.2 -1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0
Total kapitalrentabilitet 84.2 -233.3
Signatur
09.05.2017
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex