Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reiseliv.no AS
Juridisk navn:  Reiseliv.no AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21397587
110/6/2 Moo 17 T - Tha Khai, A - Muang Sandesundsveien 2 Fax: 22080622
9999 Utlandet 1724 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 979749406
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.12%
Resultat  
  
-154.6%
Egenkapital  
  
-118.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 170.000 461.000 296.000 79.000 67.000
Resultat: -89.000 163.000 39.000 -5.000 -11.000
Egenkapital: -14.000 75.000 -88.000 -127.000 -122.000
Regnskap for  Reiseliv.no AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 170.000 461.000 296.000 79.000 67.000
Driftskostnader -259.000 -299.000 -257.000 -85.000 -78.000
Driftsresultat -89.000 163.000 39.000 -5.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -89.000 163.000 39.000 -5.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -89.000 163.000 39.000 -5.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 16.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 108.000 199.000 22.000 0 55.000
Sum eiendeler 108.000 210.000 38.000 16.000 71.000
Sum opptjent egenkapital -114.000 -25.000 -188.000 -227.000 -222.000
Sum egenkapital -14.000 75.000 -88.000 -127.000 -122.000
Sum langsiktig gjeld 106.000 105.000 105.000 127.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 31.000 21.000 16.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 211.000 38.000 16.000 71.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 170.000 459.000 296.000 79.000 67.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 170.000 461.000 296.000 79.000 67.000
Varekostnad -141.000 -150.000 -178.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -11.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -144.000 -79.000 -85.000 -78.000
Driftskostnader -259.000 -299.000 -257.000 -85.000 -78.000
Driftsresultat -89.000 163.000 39.000 -5.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -89.000 163.000 39.000 -5.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 16.000 16.000 16.000
Sum varige driftsmidler 11.000 16.000 16.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 16.000 16.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 63.000 135.000 10.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 45.000 64.000 12.000 0 55.000
Sum omløpsmidler 108.000 199.000 22.000 0 55.000
Sum eiendeler 108.000 210.000 38.000 16.000 71.000
Sum opptjent egenkapital -114.000 -25.000 -188.000 -227.000 -222.000
Sum egenkapital -14.000 75.000 -88.000 -127.000 -122.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 106.000 105.000 105.000 127.000 127.000
Leverandørgjeld 16.000 17.000 16.000 16.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 12.000 5.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 31.000 21.000 16.000 66.000
Sum gjeld og egenkapital 108.000 211.000 38.000 16.000 71.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.000 168.000 1.000 -16.000 -11.000
Likviditetsgrad 1 6.8 6.4 1 0 0.8
Likviditetsgrad 2 6.8 6.4 1 0 0.8
Soliditet -13.0 35.5 -231.6 -793.8 -171.8
Resultatgrad -52.4 35.4 13.2 -6.3 -16.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -8.7 1.8 -1.4 -1.1 -1.6
Total kapitalrentabilitet -82.4 77.3 102.6 -31.3 -15.5
Signatur
22.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.06.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex