Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reiten Legetjenester AS
Juridisk navn:  Reiten Legetjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verftsgata 10 Verftsgata 10 Fax:
6416 Molde 6416 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 988986283
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.94%
Resultat  
  
-17.21%
Egenkapital  
  
26.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.754.000 3.058.000 2.996.000 2.905.000 2.922.000
Resultat: 1.424.000 1.720.000 1.056.000 1.463.000 1.173.000
Egenkapital: 5.584.000 4.399.000 2.966.000 2.204.000 4.027.000
Regnskap for  Reiten Legetjenester AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.754.000 3.058.000 2.996.000 2.905.000 2.922.000
Driftskostnader -1.672.000 -1.764.000 -1.733.000 -1.744.000 -1.768.000
Driftsresultat 1.081.000 1.293.000 1.262.000 1.160.000 1.155.000
Finansinntekter 343.000 427.000 -206.000 303.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 342.000 426.000 -206.000 303.000 17.000
Resultat før skatt 1.424.000 1.720.000 1.056.000 1.463.000 1.173.000
Skattekostnad -239.000 -287.000 -294.000 -287.000 -295.000
Årsresultat 1.185.000 1.433.000 762.000 1.177.000 878.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 37.000 4.000 6.000 7.000
Sum omløpsmidler 5.958.000 4.919.000 3.438.000 5.807.000 4.663.000
Sum eiendeler 5.983.000 4.956.000 3.442.000 5.813.000 4.670.000
Sum opptjent egenkapital 5.484.000 4.299.000 2.866.000 2.104.000 3.927.000
Sum egenkapital 5.584.000 4.399.000 2.966.000 2.204.000 4.027.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 399.000 557.000 476.000 3.609.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 5.983.000 4.956.000 3.442.000 5.813.000 4.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.754.000 3.064.000 3.020.000 2.905.000 2.922.000
Andre inntekter -6.000 -24.000 0 0
Driftsinntekter 2.754.000 3.058.000 2.996.000 2.905.000 2.922.000
Varekostnad 0 0 0 -7.000
Lønninger -730.000 -734.000 -734.000 -733.000 -749.000
Avskrivning -12.000 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -930.000 -1.029.000 -999.000 -1.011.000 -1.012.000
Driftskostnader -1.672.000 -1.764.000 -1.733.000 -1.744.000 -1.768.000
Driftsresultat 1.081.000 1.293.000 1.262.000 1.160.000 1.155.000
Finansinntekter 343.000 427.000 -206.000 303.000 18.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans 342.000 426.000 -206.000 303.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.000.000 0
Årsresultat 1.185.000 1.433.000 762.000 1.177.000 878.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 1.000 4.000 6.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 36.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 23.000 36.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 37.000 4.000 6.000 7.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 29.000 25.000 20.000 119.000
Andre fordringer 164.000 118.000 103.000 0 0
Sum investeringer 2.630.000 2.291.000 1.873.000 2.093.000 1.802.000
Kasse, bank 3.133.000 2.480.000 1.437.000 3.695.000 2.742.000
Sum omløpsmidler 5.958.000 4.919.000 3.438.000 5.807.000 4.663.000
Sum eiendeler 5.983.000 4.956.000 3.442.000 5.813.000 4.670.000
Sum opptjent egenkapital 5.484.000 4.299.000 2.866.000 2.104.000 3.927.000
Sum egenkapital 5.584.000 4.399.000 2.966.000 2.204.000 4.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 22.000
Betalbar skatt 239.000 284.000 293.000 285.000 292.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 50.000 50.000 51.000 53.000
Utbytte 0 0 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 108.000 222.000 132.000 272.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 557.000 476.000 3.609.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 5.983.000 4.956.000 3.442.000 5.813.000 4.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.559.000 4.362.000 2.962.000 2.198.000 4.020.000
Likviditetsgrad 1 14.9 8.8 7.2 1.6 7.3
Likviditetsgrad 2 14.9 8.8 7.2 1.6 7.3
Soliditet 93.3 88.8 86.2 37.9 86.2
Resultatgrad 39.3 42.3 42.1 39.9 39.5
Rentedekningsgrad 1.081.0 1 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 1.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 23.8 34.7 30.7 25.2 25.1
Signatur
18.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex