Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reitrans AS
Juridisk navn:  Reitrans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32827290
Svend Haugs Gate 33 Svend Haugs Gate 33 Fax: 32872814
3013 Drammen 3013 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 985915199
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 7/31/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Gyllstrøm & Johansen As
Regnskapsfører: Buskerud Regnskapsdata AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.01%
Resultat  
  
20.19%
Egenkapital  
  
26.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 74.890.000 78.015.000 61.568.000 53.117.000 41.100.000
Resultat: 5.900.000 4.909.000 1.280.000 3.655.000 1.483.000
Egenkapital: 14.858.000 11.774.000 8.002.000 7.125.000 4.351.000
Regnskap for  Reitrans AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 74.890.000 78.015.000 61.568.000 53.117.000 41.100.000
Driftskostnader -68.811.000 -72.933.000 -59.877.000 -49.256.000 -39.502.000
Driftsresultat 6.079.000 5.083.000 1.692.000 3.861.000 1.598.000
Finansinntekter 42.000 28.000 38.000 13.000 14.000
Finanskostnader -221.000 -202.000 -450.000 -218.000 -129.000
Finans -179.000 -174.000 -412.000 -205.000 -115.000
Resultat før skatt 5.900.000 4.909.000 1.280.000 3.655.000 1.483.000
Skattekostnad -1.316.000 -1.087.000 -303.000 -881.000 -375.000
Årsresultat 4.584.000 3.822.000 977.000 2.774.000 1.108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.776.000 6.094.000 6.307.000 3.777.000 4.182.000
Sum omløpsmidler 21.679.000 18.966.000 13.259.000 14.263.000 9.897.000
Sum eiendeler 27.455.000 25.060.000 19.566.000 18.040.000 14.079.000
Sum opptjent egenkapital 14.558.000 11.474.000 7.702.000 6.825.000 4.051.000
Sum egenkapital 14.858.000 11.774.000 8.002.000 7.125.000 4.351.000
Sum langsiktig gjeld 1.150.000 2.416.000 2.809.000 2.153.000 2.187.000
Sum kortsiktig gjeld 11.446.000 10.871.000 8.755.000 8.761.000 7.541.000
Sum gjeld og egenkapital 27.454.000 25.061.000 19.566.000 18.039.000 14.079.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 73.488.000 78.015.000 61.568.000 53.117.000 40.791.000
Andre inntekter 1.402.000 0 0 0 309.000
Driftsinntekter 74.890.000 78.015.000 61.568.000 53.117.000 41.100.000
Varekostnad -36.210.000 -30.774.000 -26.213.000 -20.928.000 -18.507.000
Lønninger -25.000.000 -26.896.000 -21.118.000 -19.019.000 -14.781.000
Avskrivning -1.984.000 -1.931.000 -1.517.000 -1.272.000 -1.140.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.617.000 -13.332.000 -11.029.000 -8.037.000 -5.074.000
Driftskostnader -68.811.000 -72.933.000 -59.877.000 -49.256.000 -39.502.000
Driftsresultat 6.079.000 5.083.000 1.692.000 3.861.000 1.598.000
Finansinntekter 42.000 28.000 38.000 13.000 14.000
Finanskostnader -221.000 -202.000 -450.000 -218.000 -129.000
Finans -179.000 -174.000 -412.000 -205.000 -115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Årsresultat 4.584.000 3.822.000 977.000 2.774.000 1.108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 24.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.776.000 6.094.000 6.307.000 3.710.000 4.122.000
Sum varige driftsmidler 5.776.000 6.094.000 6.307.000 3.710.000 4.122.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 43.000 43.000
Sum anleggsmidler 5.776.000 6.094.000 6.307.000 3.777.000 4.182.000
Varebeholdning 137.000 100.000 0 0 0
Kundefordringer 11.729.000 10.013.000 8.897.000 8.880.000 7.631.000
Andre fordringer 1.481.000 1.762.000 1.259.000 1.479.000 462.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.332.000 7.091.000 3.103.000 3.904.000 1.803.000
Sum omløpsmidler 21.679.000 18.966.000 13.259.000 14.263.000 9.897.000
Sum eiendeler 27.455.000 25.060.000 19.566.000 18.040.000 14.079.000
Sum opptjent egenkapital 14.558.000 11.474.000 7.702.000 6.825.000 4.051.000
Sum egenkapital 14.858.000 11.774.000 8.002.000 7.125.000 4.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 290.000 321.000 236.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.150.000 2.416.000 2.809.000 2.153.000 2.187.000
Leverandørgjeld 3.405.000 4.259.000 3.831.000 2.547.000 2.549.000
Betalbar skatt 1.346.000 1.002.000 43.000 886.000 320.000
Skyldig offentlige avgifter 2.724.000 1.654.000 1.636.000 1.965.000 1.842.000
Utbytte 0 0 0 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 3.971.000 3.955.000 3.245.000 3.363.000 2.579.000
Sum kortsiktig gjeld 11.446.000 10.871.000 8.755.000 8.761.000 7.541.000
Sum gjeld og egenkapital 27.454.000 25.061.000 19.566.000 18.039.000 14.079.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.233.000 8.095.000 4.504.000 5.502.000 2.356.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.5 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.5 1.6 1.3
Soliditet 54.1 4 40.9 39.5 30.9
Resultatgrad 8.1 6.5 2.7 7.3 3.9
Rentedekningsgrad 27.5 25.2 3.8 17.7 12.4
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.4 1.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 22.3 20.4 8.8 21.5 11.4
Signatur
13.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex