Reklame Låven AS
Juridisk navn:  Reklame Låven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33368989
Tangveien 1 Tangveien 1 Fax: 33369306
3154 Tolvsrød 3154 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 950854103
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/6/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agenda Regnskapsbyrå AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.5%
Resultat  
  
-228.57%
Egenkapital  
  
-8.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 146.000 301.000 298.000 314.000 432.000
Resultat: -23.000 -7.000 129.000 -32.000 28.000
Egenkapital: 194.000 212.000 219.000 102.000 134.000
Regnskap for  Reklame Låven AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 146.000 301.000 298.000 314.000 432.000
Driftskostnader -168.000 -308.000 -170.000 -347.000 -405.000
Driftsresultat -23.000 -7.000 129.000 -32.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -23.000 -7.000 129.000 -32.000 28.000
Skattekostnad 5.000 0 -12.000 0 0
Årsresultat -18.000 -7.000 117.000 -32.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 21.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 202.000 247.000 231.000 168.000 162.000
Sum eiendeler 218.000 268.000 231.000 168.000 162.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 112.000 119.000 2.000 34.000
Sum egenkapital 194.000 212.000 219.000 102.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 56.000 13.000 66.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 268.000 232.000 168.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.000 301.000 298.000 314.000 432.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 146.000 301.000 298.000 314.000 432.000
Varekostnad -67.000 -144.000 -132.000 -151.000 -180.000
Lønninger -52.000 -119.000 -1.000 -144.000 -145.000
Avskrivning -5.000 -4.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -41.000 -37.000 -52.000 -80.000
Driftskostnader -168.000 -308.000 -170.000 -347.000 -405.000
Driftsresultat -23.000 -7.000 129.000 -32.000 28.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -7.000 117.000 -32.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 21.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 21.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 21.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.000 7.000 7.000 16.000 0
Andre fordringer 13.000 15.000 3.000 3.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 186.000 225.000 221.000 149.000 146.000
Sum omløpsmidler 202.000 247.000 231.000 168.000 162.000
Sum eiendeler 218.000 268.000 231.000 168.000 162.000
Sum opptjent egenkapital 94.000 112.000 119.000 2.000 34.000
Sum egenkapital 194.000 212.000 219.000 102.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0 1.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 39.000 1.000 50.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 13.000 0 16.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 23.000 56.000 13.000 66.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 268.000 232.000 168.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 179.000 191.000 218.000 102.000 134.000
Likviditetsgrad 1 8.8 4.4 17.8 2.5 5.8
Likviditetsgrad 2 8.8 4.4 17.8 2.5 5.8
Soliditet 89.4 79.1 94.4 60.7 82.7
Resultatgrad -15.8 -2.3 43.3 -10.2 6.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2
Total kapitalrentabilitet -10.6 -2.6 55.6 17.3
Signatur
15.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex