Rema Industrier AS
Juridisk navn:  Rema Industrier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24098500
Postboks 6428 Etterstad Gladengveien 2 Fax:
0605 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994674099
Aksjekapital: 9.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.62%
Resultat  
  
17.47%
Egenkapital  
  
-41.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 25.572.000 24.918.000 32.715.000 20.362.000 21.681.000
Resultat: 51.592.000 43.919.000 -13.448.000 35.461.000 50.402.000
Egenkapital: 324.418.000 554.009.000 693.082.000 666.037.000 612.382.000
Regnskap for  Rema Industrier AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 25.572.000 24.918.000 32.715.000 20.362.000 21.681.000
Driftskostnader -42.616.000 -44.226.000 -70.586.000 -38.525.000 -37.007.000
Driftsresultat -17.044.000 -19.308.000 -37.871.000 -18.163.000 -15.326.000
Finansinntekter 98.634.000 86.506.000 51.297.000 55.891.000 67.529.000
Finanskostnader -29.998.000 -23.279.000 -26.874.000 -2.267.000 -1.801.000
Finans 68.636.000 63.227.000 24.423.000 53.624.000 65.728.000
Resultat før skatt 51.592.000 43.919.000 -13.448.000 35.461.000 50.402.000
Skattekostnad 3.997.000 3.358.000 8.108.000 3.843.000 3.213.000
Årsresultat 55.589.000 47.277.000 -5.340.000 39.304.000 53.615.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.166.094.000 1.807.869.000 1.289.968.000 732.578.000 722.315.000
Sum omløpsmidler 52.828.000 24.829.000 69.249.000 21.705.000 29.857.000
Sum eiendeler 2.218.922.000 1.832.698.000 1.359.217.000 754.283.000 752.172.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 441.245.000
Sum egenkapital 324.418.000 554.009.000 693.082.000 666.037.000 612.382.000
Sum langsiktig gjeld 1.588.335.000 1.090.835.000 661.835.000 85.000.000 85.493.000
Sum kortsiktig gjeld 306.168.000 187.854.000 4.300.000 3.246.000 54.297.000
Sum gjeld og egenkapital 2.218.921.000 1.832.698.000 1.359.217.000 754.283.000 752.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.572.000 24.918.000 32.715.000 20.362.000 0
Andre inntekter 0 0 21.681.000
Driftsinntekter 25.572.000 24.918.000 32.715.000 20.362.000 21.681.000
Varekostnad -8.169.000 0 0
Lønninger -7.802.000 -5.107.000 -8.037.000 -3.616.000 -3.018.000
Avskrivning -105.000 -1.737.000 -14.011.000 -129.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -34.709.000 -37.382.000 -40.369.000 -34.780.000 -33.914.000
Driftskostnader -42.616.000 -44.226.000 -70.586.000 -38.525.000 -37.007.000
Driftsresultat -17.044.000 -19.308.000 -37.871.000 -18.163.000 -15.326.000
Finansinntekter 98.634.000 86.506.000 51.297.000 55.891.000 67.529.000
Finanskostnader -29.998.000 -23.279.000 -26.874.000 -2.267.000 -1.801.000
Finans 68.636.000 63.227.000 24.423.000 53.624.000 65.728.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000.000 -200.000.000 0 0 -50.000.000
Årsresultat 55.589.000 47.277.000 -5.340.000 39.304.000 53.615.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 711.000 894.000 1.386.000 131.000 336.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 18.000 23.000 1.740.000 0 0
Driftsløsøre 706.000 2.919.000 440.000 569.000
Sum varige driftsmidler 18.000 729.000 4.659.000 440.000 569.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.165.365.000 1.806.246.000 1.283.923.000 732.007.000 721.410.000
Sum anleggsmidler 2.166.094.000 1.807.869.000 1.289.968.000 732.578.000 722.315.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 250.000 10.000 15.000 36.000
Andre fordringer 85.000 647.000 782.000 612.000 557.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.844.000 0 0
Sum omløpsmidler 52.828.000 24.829.000 69.249.000 21.705.000 29.857.000
Sum eiendeler 2.218.922.000 1.832.698.000 1.359.217.000 754.283.000 752.172.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 441.245.000
Sum egenkapital 324.418.000 554.009.000 693.082.000 666.037.000 612.382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 301.578.000 183.929.000 1.474.000 1.192.000 1.440.000
Sum langsiktig gjeld 1.588.335.000 1.090.835.000 661.835.000 85.000.000 85.493.000
Leverandørgjeld 252.000 70.000 858.000 68.000 123.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.756.000 515.000 407.000 665.000 546.000
Utbytte -300.000.000 -200.000.000 0 0 -50.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.582.000 3.340.000 1.561.000 1.321.000 2.188.000
Sum kortsiktig gjeld 306.168.000 187.854.000 4.300.000 3.246.000 54.297.000
Sum gjeld og egenkapital 2.218.921.000 1.832.698.000 1.359.217.000 754.283.000 752.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -253.340.000 -163.025.000 64.949.000 18.459.000 -24.440.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 16.1 6.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 16.1 6.7 0.5
Soliditet 14.6 30.2 5 88.3 81.4
Resultatgrad -66.7 -77.5 -115.8 -89.2 -70.7
Rentedekningsgrad -0.6 -0.8 -1.4 -8.5
Gjeldsgrad 5.8 2.3 1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.7 3.7 1 5 6.9
Signatur
11.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex