Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rembest AS
Juridisk navn:  Rembest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 277 c/o ADB-Senteret AS Langgata 12 Fax:
4503 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 994057391
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 3/18/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Adb-Senteret AS
Utvikling:
Omsetning  
  
394.68%
Resultat  
  
86.46%
Egenkapital  
  
-0.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.908.000 790.000 0 900.000 850.000
Resultat: -26.000 -192.000 -106.000 -164.000 -171.000
Egenkapital: 2.216.000 2.236.000 -1.614.000 -1.649.000 -1.643.000
Regnskap for  Rembest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.908.000 790.000 0 900.000 850.000
Driftskostnader -3.934.000 -982.000 -106.000 -1.064.000 -1.020.000
Driftsresultat -26.000 -192.000 -106.000 -164.000 -171.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -26.000 -192.000 -106.000 -164.000 -171.000
Skattekostnad 6.000 42.000 141.000 157.000 162.000
Årsresultat -20.000 -150.000 35.000 -7.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.190.000 23.187.000 23.536.000 22.836.000 22.950.000
Sum eiendeler 23.190.000 23.187.000 23.536.000 22.836.000 22.950.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.114.000 -2.149.000 -2.143.000
Sum egenkapital 2.216.000 2.236.000 -1.614.000 -1.649.000 -1.643.000
Sum langsiktig gjeld 20.853.000 20.827.000 25.068.000 24.382.000 24.448.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 124.000 82.000 103.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 23.190.000 23.187.000 23.536.000 22.836.000 22.950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.908.000 790.000 0 900.000 850.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.908.000 790.000 0 900.000 850.000
Varekostnad -3.829.000 -793.000 0 -891.000 -888.000
Lønninger -6.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -99.000 -189.000 -106.000 -173.000 -132.000
Driftskostnader -3.934.000 -982.000 -106.000 -1.064.000 -1.020.000
Driftsresultat -26.000 -192.000 -106.000 -164.000 -171.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -150.000 35.000 -7.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 22.478.000 23.107.000 23.141.000 22.531.000 22.656.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 712.000 80.000 394.000 305.000 294.000
Sum omløpsmidler 23.190.000 23.187.000 23.536.000 22.836.000 22.950.000
Sum eiendeler 23.190.000 23.187.000 23.536.000 22.836.000 22.950.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.114.000 -2.149.000 -2.143.000
Sum egenkapital 2.216.000 2.236.000 -1.614.000 -1.649.000 -1.643.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.524.000 2.530.000 2.572.000 2.713.000 2.871.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.853.000 20.827.000 25.068.000 24.382.000 24.448.000
Leverandørgjeld 63.000 40.000 11.000 38.000 55.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 84.000 71.000 64.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 124.000 82.000 103.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 23.190.000 23.187.000 23.536.000 22.836.000 22.950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.069.000 23.063.000 23.454.000 22.733.000 22.805.000
Likviditetsgrad 1 191.7 187 287 2 1
Likviditetsgrad 2 5.9 0.6 4.8 3 2
Soliditet 9.6 9.6 -6.9 -7.2 -7.2
Resultatgrad -0.7 -24.3 -18.2 -20.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.5 9.4 -15.6 -14.8
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.8 -0.5 -0.7 -0.7
Signatur
27.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex