Ren Røros As
Juridisk navn:  Ren Røros As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72414800
Postboks 305 Osloveien 16B Fax: 72414839
7361 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 915591302
Aksjekapital: 3.227.100 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 7/15/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.26%
Resultat  
  
-100.04%
Egenkapital  
  
2.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.266.000 13.857.000 15.647.000 114.568.000 114.008.000
Resultat: -2.000 4.697.000 -1.009.000 4.710.000 -4.904.000
Egenkapital: 109.419.000 106.991.000 104.215.000 105.244.000 105.797.000
Regnskap for  Ren Røros As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.266.000 13.857.000 15.647.000 114.568.000 114.008.000
Driftskostnader -33.805.000 -27.132.000 -23.089.000 -106.111.000 -107.028.000
Driftsresultat -20.539.000 -13.275.000 -7.442.000 8.457.000 6.980.000
Finansinntekter 31.266.000 28.255.000 11.546.000 1.665.000 1.107.000
Finanskostnader -10.729.000 -10.283.000 -5.113.000 -5.412.000 -12.991.000
Finans 20.537.000 17.972.000 6.433.000 -3.747.000 -11.884.000
Resultat før skatt -2.000 4.697.000 -1.009.000 4.710.000 -4.904.000
Skattekostnad 2.430.000 -1.921.000 160.000 -4.758.000 -3.288.000
Årsresultat 2.428.000 2.776.000 -849.000 -48.000 -8.192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 334.242.000 251.380.000 228.610.000 216.603.000 206.208.000
Sum omløpsmidler 28.661.000 33.093.000 24.491.000 50.862.000 50.060.000
Sum eiendeler 362.903.000 284.473.000 253.101.000 267.465.000 256.268.000
Sum opptjent egenkapital 62.318.000 59.542.000 60.571.000 61.124.000
Sum egenkapital 109.419.000 106.991.000 104.215.000 105.244.000 105.797.000
Sum langsiktig gjeld 243.205.000 164.133.000 133.123.000 120.098.000 121.827.000
Sum kortsiktig gjeld 10.279.000 13.349.000 15.763.000 42.123.000 28.644.000
Sum gjeld og egenkapital 362.903.000 284.473.000 253.101.000 267.465.000 256.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 111.528.000 112.753.000
Andre inntekter 13.266.000 13.857.000 15.647.000 3.040.000 1.255.000
Driftsinntekter 13.266.000 13.857.000 15.647.000 114.568.000 114.008.000
Varekostnad -2.981.000 39.000 -1.809.000 -35.270.000 -37.782.000
Lønninger -10.960.000 -10.060.000 -9.089.000 -31.291.000 -32.964.000
Avskrivning -1.825.000 -1.621.000 -1.454.000 -12.549.000 -11.897.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.039.000 -15.490.000 -10.737.000 -27.001.000 -24.385.000
Driftskostnader -33.805.000 -27.132.000 -23.089.000 -106.111.000 -107.028.000
Driftsresultat -20.539.000 -13.275.000 -7.442.000 8.457.000 6.980.000
Finansinntekter 31.266.000 28.255.000 11.546.000 1.665.000 1.107.000
Finanskostnader -10.729.000 -10.283.000 -5.113.000 -5.412.000 -12.991.000
Finans 20.537.000 17.972.000 6.433.000 -3.747.000 -11.884.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.614.000 0
Årsresultat 2.428.000 2.776.000 -849.000 -48.000 -8.192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.035.000 1.605.000 1.539.000 12.556.000 11.619.000
Fast eiendom 6.700.000 8.467.000 4.773.000 131.993.000 123.480.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.567.000 2.229.000 1.337.000 13.229.000 14.843.000
Sum varige driftsmidler 9.267.000 10.696.000 6.110.000 145.222.000 138.323.000
Sum finansielle anleggsmidler 320.940.000 239.079.000 220.961.000 58.825.000 56.266.000
Sum anleggsmidler 334.242.000 251.380.000 228.610.000 216.603.000 206.208.000
Varebeholdning 0 0 1.927.000 5.005.000
Kundefordringer 515.000 379.000 393.000 23.425.000 21.958.000
Andre fordringer 11.894.000 2.453.000 1.022.000 2.211.000 497.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.252.000 30.261.000 23.076.000 23.299.000 22.600.000
Sum omløpsmidler 28.661.000 33.093.000 24.491.000 50.862.000 50.060.000
Sum eiendeler 362.903.000 284.473.000 253.101.000 267.465.000 256.268.000
Sum opptjent egenkapital 62.318.000 59.542.000 60.571.000 61.124.000
Sum egenkapital 109.419.000 106.991.000 104.215.000 105.244.000 105.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 692.000 833.000 978.000 5.098.000 3.827.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 243.205.000 164.133.000 133.123.000 120.098.000 121.827.000
Leverandørgjeld 2.840.000 2.940.000 4.064.000 12.585.000 5.616.000
Betalbar skatt 0 0 5.398.000 2.405.000
Skyldig offentlige avgifter 818.000 741.000 458.000 11.928.000 11.001.000
Utbytte 0 0 -1.614.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.621.000 9.668.000 11.241.000 10.598.000 9.622.000
Sum kortsiktig gjeld 10.279.000 13.349.000 15.763.000 42.123.000 28.644.000
Sum gjeld og egenkapital 362.903.000 284.473.000 253.101.000 267.465.000 256.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.382.000 19.744.000 8.728.000 8.739.000 21.416.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.5 1.6 1.2 1.7
Likviditetsgrad 2 2.8 2.5 1.6 1.2 1.6
Soliditet 30.2 37.6 41.2 39.3 41.3
Resultatgrad -154.8 -95.8 -47.6 7.4 6.1
Rentedekningsgrad -1.9 -1.3 -1.5 1.6 0.5
Gjeldsgrad 2.3 1.7 1.4 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 3.0 5.3 1.6 3.8 3.2
Signatur
09.03.2021
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex