Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rengjøringspartner As
Juridisk navn:  Rengjøringspartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97714544
Ringvoldvegen 6 Ringvoldvegen 6 Fax: 61137894
2822 Bybrua 2822 Bybrua
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 986209174
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 10/9/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.16%
Resultat  
  
-18.13%
Egenkapital  
  
-32.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.083.000 5.475.000 5.257.000 4.717.000 4.568.000
Resultat: 614.000 750.000 770.000 459.000 589.000
Egenkapital: 104.000 155.000 151.000 142.000 130.000
Regnskap for  Rengjøringspartner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.083.000 5.475.000 5.257.000 4.717.000 4.568.000
Driftskostnader -4.469.000 -4.725.000 -4.487.000 -4.258.000 -3.978.000
Driftsresultat 615.000 750.000 770.000 459.000 589.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 614.000 750.000 770.000 459.000 589.000
Skattekostnad -135.000 -167.000 -171.000 -107.000 -143.000
Årsresultat 479.000 583.000 599.000 352.000 447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 14.000 29.000 23.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.597.000 1.822.000 1.754.000 1.322.000 1.425.000
Sum eiendeler 1.606.000 1.836.000 1.783.000 1.345.000 1.460.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 55.000 51.000 42.000 30.000
Sum egenkapital 104.000 155.000 151.000 142.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 1.681.000 1.632.000 1.203.000 1.328.000
Sum gjeld og egenkapital 1.606.000 1.836.000 1.783.000 1.345.000 1.459.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.083.000 5.472.000 5.257.000 4.717.000 4.568.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.083.000 5.475.000 5.257.000 4.717.000 4.568.000
Varekostnad -48.000 -85.000 -99.000 -86.000 -70.000
Lønninger -4.277.000 -4.476.000 -4.252.000 -4.057.000 -3.808.000
Avskrivning -5.000 -15.000 -17.000 -12.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -139.000 -149.000 -119.000 -103.000 -98.000
Driftskostnader -4.469.000 -4.725.000 -4.487.000 -4.258.000 -3.978.000
Driftsresultat 615.000 750.000 770.000 459.000 589.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -530.000 -580.000 -590.000 -340.000 -446.000
Årsresultat 479.000 583.000 599.000 352.000 447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 14.000 29.000 23.000 35.000
Sum varige driftsmidler 9.000 14.000 29.000 23.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 14.000 29.000 23.000 35.000
Varebeholdning 16.000 21.000 15.000 27.000 13.000
Kundefordringer 497.000 551.000 545.000 419.000 963.000
Andre fordringer 27.000 34.000 14.000 6.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.056.000 1.216.000 1.181.000 871.000 434.000
Sum omløpsmidler 1.597.000 1.822.000 1.754.000 1.322.000 1.425.000
Sum eiendeler 1.606.000 1.836.000 1.783.000 1.345.000 1.460.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 55.000 51.000 42.000 30.000
Sum egenkapital 104.000 155.000 151.000 142.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 8.000 6.000 10.000 6.000 0
Betalbar skatt 135.000 167.000 171.000 108.000 141.000
Skyldig offentlige avgifter 422.000 496.000 453.000 356.000 367.000
Utbytte -530.000 -580.000 -590.000 -340.000 -446.000
Annen kortsiktig gjeld 408.000 433.000 408.000 392.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 1.502.000 1.681.000 1.632.000 1.203.000 1.328.000
Sum gjeld og egenkapital 1.606.000 1.836.000 1.783.000 1.345.000 1.459.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 141.000 122.000 119.000 97.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 6.5 8.4 8.5 10.6 8.9
Resultatgrad 12.1 13.7 14.6 9.7 12.9
Rentedekningsgrad 615.0
Gjeldsgrad 14.4 10.8 10.8 8.5 10.2
Total kapitalrentabilitet 38.3 40.8 43.2 34.2 40.4
Signatur
25.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex