Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Renholm Rengjøring As
Juridisk navn:  Renholm Rengjøring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90780910
Norskogvegen 10 Norskogvegen 10 Fax: 62816738
2211 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 958963262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sør-Hedmark Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.16%
Resultat  
  
1820%
Egenkapital  
  
0.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.643.000 3.009.000 3.219.000 3.083.000 3.060.000
Resultat: 258.000 -15.000 39.000 4.000 182.000
Egenkapital: 299.000 298.000 310.000 284.000 283.000
Regnskap for  Renholm Rengjøring As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.643.000 3.009.000 3.219.000 3.083.000 3.060.000
Driftskostnader -2.377.000 -3.010.000 -3.162.000 -3.070.000 -2.878.000
Driftsresultat 265.000 -1.000 57.000 13.000 182.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -17.000 -19.000 -10.000 -2.000
Finans -8.000 -14.000 -17.000 -9.000 -1.000
Resultat før skatt 258.000 -15.000 39.000 4.000 182.000
Skattekostnad -57.000 3.000 -13.000 -4.000 -50.000
Årsresultat 201.000 -12.000 27.000 0 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 295.000 403.000 484.000 213.000 140.000
Sum omløpsmidler 880.000 644.000 812.000 786.000 770.000
Sum eiendeler 1.175.000 1.047.000 1.296.000 999.000 910.000
Sum opptjent egenkapital 199.000 198.000 210.000 184.000 183.000
Sum egenkapital 299.000 298.000 310.000 284.000 283.000
Sum langsiktig gjeld 144.000 256.000 389.000 129.000 0
Sum kortsiktig gjeld 733.000 494.000 597.000 586.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 1.176.000 1.048.000 1.296.000 999.000 909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.641.000 3.013.000 3.225.000 3.068.000 3.059.000
Andre inntekter 2.000 -5.000 -6.000 14.000 1.000
Driftsinntekter 2.643.000 3.009.000 3.219.000 3.083.000 3.060.000
Varekostnad -53.000 -126.000 -55.000 -84.000 -55.000
Lønninger -1.772.000 -2.200.000 -2.346.000 -2.318.000 -2.180.000
Avskrivning -112.000 -120.000 -83.000 -44.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -440.000 -564.000 -678.000 -624.000 -613.000
Driftskostnader -2.377.000 -3.010.000 -3.162.000 -3.070.000 -2.878.000
Driftsresultat 265.000 -1.000 57.000 13.000 182.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 -17.000 -19.000 -10.000 -2.000
Finans -8.000 -14.000 -17.000 -9.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -70.000
Årsresultat 201.000 -12.000 27.000 0 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.000 22.000 19.000 9.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 220.000 0 0 108.000 0
Driftsløsøre 50.000 381.000 465.000 96.000 128.000
Sum varige driftsmidler 269.000 381.000 465.000 204.000 128.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 295.000 403.000 484.000 213.000 140.000
Varebeholdning 25.000 23.000 26.000 18.000 24.000
Kundefordringer 311.000 340.000 421.000 445.000 414.000
Andre fordringer 37.000 35.000 39.000 44.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 508.000 247.000 327.000 279.000 274.000
Sum omløpsmidler 880.000 644.000 812.000 786.000 770.000
Sum eiendeler 1.175.000 1.047.000 1.296.000 999.000 910.000
Sum opptjent egenkapital 199.000 198.000 210.000 184.000 183.000
Sum egenkapital 299.000 298.000 310.000 284.000 283.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 10.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 144.000 256.000 389.000 129.000 0
Leverandørgjeld 25.000 46.000 100.000 31.000 29.000
Betalbar skatt 61.000 0 23.000 0 44.000
Skyldig offentlige avgifter 335.000 231.000 269.000 277.000 239.000
Utbytte 0 0 0 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 312.000 206.000 205.000 277.000 244.000
Sum kortsiktig gjeld 733.000 494.000 597.000 586.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 1.176.000 1.048.000 1.296.000 999.000 909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.000 150.000 215.000 200.000 144.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2
Soliditet 25.4 28.4 23.9 28.4 31.1
Resultatgrad 10.0 1.8 0.4 5.9
Rentedekningsgrad 26.5 -0.1 3 1.3 9
Gjeldsgrad 2.9 2.5 3.2 2.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 22.7 0.2 4.6 1.4 20.1
Signatur
11.06.2021
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex