Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rennebu Bygdemuseum
Juridisk navn:  Rennebu Bygdemuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/Bjørn Tore Dullum Jutulveien 9 Jutulveien 9 Fax:
7392 Rennebu 7392 Rennebu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rennebu
Org.nr: 971575298
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/9/1995 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Midt-norge Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.19%
Resultat  
  
31.25%
Egenkapital  
  
-1.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 83.000 84.000 68.000 65.000 103.000
Resultat: -11.000 -16.000 -21.000 -72.000 15.000
Egenkapital: 674.000 685.000 701.000 721.000 793.000
Regnskap for  Rennebu Bygdemuseum
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 83.000 84.000 68.000 65.000 103.000
Driftskostnader -97.000 -105.000 -94.000 -141.000 -93.000
Driftsresultat -14.000 -21.000 -25.000 -76.000 11.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 3.000 4.000 4.000 3.000 5.000
Resultat før skatt -11.000 -16.000 -21.000 -72.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -16.000 -21.000 -72.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 7.000 6.000 7.000 8.000
Sum omløpsmidler 670.000 680.000 702.000 726.000 802.000
Sum eiendeler 675.000 687.000 708.000 733.000 810.000
Sum opptjent egenkapital 0 701.000 721.000 793.000
Sum egenkapital 674.000 685.000 701.000 721.000 793.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.000 7.000 12.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 675.000 687.000 708.000 733.000 810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 3.000 2.000 0 0
Andre inntekter 62.000 82.000 67.000 65.000 103.000
Driftsinntekter 83.000 84.000 68.000 65.000 103.000
Varekostnad -4.000 0 0 0 0
Lønninger -5.000 -6.000 -6.000 -56.000 -6.000
Avskrivning -1.000 -1.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -98.000 -87.000 -84.000 -87.000
Driftskostnader -97.000 -105.000 -94.000 -141.000 -93.000
Driftsresultat -14.000 -21.000 -25.000 -76.000 11.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 3.000 4.000 4.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -16.000 -21.000 -72.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 2.000 3.000
Sum varige driftsmidler 5.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 7.000 6.000 7.000 8.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 14.000 12.000 11.000 16.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 2.000 0 2.000 1.000 1.000
Kasse, bank 658.000 666.000 688.000 714.000 785.000
Sum omløpsmidler 670.000 680.000 702.000 726.000 802.000
Sum eiendeler 675.000 687.000 708.000 733.000 810.000
Sum opptjent egenkapital 0 701.000 721.000 793.000
Sum egenkapital 674.000 685.000 701.000 721.000 793.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 6.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 2.000 1.000 0 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 2.000 7.000 12.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 675.000 687.000 708.000 733.000 810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 669.000 678.000 695.000 714.000 785.000
Likviditetsgrad 1 670.0 3 100.3 60.5 47.2
Likviditetsgrad 2 670.0 3 100.3 60.5 47.2
Soliditet 99.9 99.7 9 98.4 97.9
Resultatgrad -16.9 -36.8 -116.9 10.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -1.6 -2.5 -9.8 2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex