Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rennebusmia As
Juridisk navn:  Rennebusmia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48844401
Terminalveien 8 Terminalveien 8 Fax:
7391 Rennebu 7391 Rennebu
Fylke: Kommune:
Trøndelag Rennebu
Org.nr: 912178552
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 6/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.74%
Resultat  
  
-75.46%
Egenkapital  
  
34.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 561.000 699.000 808.000 918.000 822.000
Resultat: 40.000 163.000 22.000 86.000 -346.000
Egenkapital: -75.000 -115.000 -278.000 -299.000 -385.000
Regnskap for  Rennebusmia As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 561.000 699.000 808.000 918.000 822.000
Driftskostnader -391.000 -487.000 -771.000 -820.000 -1.148.000
Driftsresultat 170.000 211.000 36.000 98.000 -328.000
Finansinntekter 4.000 6.000 8.000 7.000 6.000
Finanskostnader -134.000 -54.000 -22.000 -20.000 -25.000
Finans -130.000 -48.000 -14.000 -13.000 -19.000
Resultat før skatt 40.000 163.000 22.000 86.000 -346.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 163.000 22.000 86.000 -346.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.730.000 2.851.000 82.000 105.000 75.000
Sum omløpsmidler 308.000 166.000 68.000 186.000 195.000
Sum eiendeler 3.038.000 3.017.000 150.000 291.000 270.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -205.000 -368.000 -389.000 -475.000
Sum egenkapital -75.000 -115.000 -278.000 -299.000 -385.000
Sum langsiktig gjeld 3.003.000 3.059.000 163.000 202.000 209.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 73.000 266.000 389.000 446.000
Sum gjeld og egenkapital 3.037.000 3.017.000 151.000 292.000 270.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 530.000 670.000 797.000 905.000 821.000
Andre inntekter 31.000 29.000 11.000 12.000 1.000
Driftsinntekter 561.000 699.000 808.000 918.000 822.000
Varekostnad -21.000 -65.000 -114.000 -187.000 -268.000
Lønninger -10.000 -75.000 -152.000 -127.000 -169.000
Avskrivning -125.000 -72.000 -23.000 -20.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -215.000 -277.000 -482.000 -506.000 -702.000
Driftskostnader -391.000 -487.000 -771.000 -820.000 -1.148.000
Driftsresultat 170.000 211.000 36.000 98.000 -328.000
Finansinntekter 4.000 6.000 8.000 7.000 6.000
Finanskostnader -134.000 -54.000 -22.000 -20.000 -25.000
Finans -130.000 -48.000 -14.000 -13.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 163.000 22.000 86.000 -346.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.632.000 2.736.000 0 0 0
Maskiner anlegg 25.000 38.000 68.000 87.000 50.000
Driftsløsøre 72.000 76.000 14.000 18.000 25.000
Sum varige driftsmidler 2.729.000 2.850.000 82.000 105.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 2.730.000 2.851.000 82.000 105.000 75.000
Varebeholdning 0 20.000 29.000 26.000 44.000
Kundefordringer 260.000 83.000 31.000 62.000 66.000
Andre fordringer 45.000 39.000 4.000 86.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 24.000 4.000 12.000 19.000
Sum omløpsmidler 308.000 166.000 68.000 186.000 195.000
Sum eiendeler 3.038.000 3.017.000 150.000 291.000 270.000
Sum opptjent egenkapital -165.000 -205.000 -368.000 -389.000 -475.000
Sum egenkapital -75.000 -115.000 -278.000 -299.000 -385.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 50.000 111.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 3.003.000 3.059.000 163.000 202.000 209.000
Leverandørgjeld 58.000 58.000 39.000 79.000 100.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 15.000 23.000 17.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 0 154.000 182.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 73.000 266.000 389.000 446.000
Sum gjeld og egenkapital 3.037.000 3.017.000 151.000 292.000 270.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 93.000 -198.000 -203.000 -251.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2 0.3 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 2.8 2 0.1 0.4 0.4
Soliditet -2.5 -3.8 -184.1 -102.4 -142.6
Resultatgrad 30.3 30.2 4.5 10.7 -39.9
Rentedekningsgrad 1.3 3.9 1.6 4.9 -12.9
Gjeldsgrad -41.5 -27.2 -1.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet 5.7 7.2 29.1 3 -119.3
Signatur
04.10.2013
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex