Renommè Klokker Og Smykker As
Juridisk navn:  Renommè Klokker Og Smykker As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92800564
Bruene 1 Bruene 1 Fax:
3724 Skien 3724 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 919558539
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/25/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.5%
Resultat  
  
-344.44%
Egenkapital  
  
-512.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.435.000 2.308.000 2.869.000 2.787.000 775.000
Resultat: -40.000 -9.000 -16.000 6.000 -5.000
Egenkapital: -33.000 8.000 16.000 32.000 25.000
Regnskap for  Renommè Klokker Og Smykker As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.435.000 2.308.000 2.869.000 2.787.000 775.000
Driftskostnader -2.408.000 -2.253.000 -2.810.000 -2.745.000 -773.000
Driftsresultat 28.000 55.000 59.000 41.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -68.000 -63.000 -75.000 -34.000 -6.000
Finans -68.000 -63.000 -75.000 -34.000 -6.000
Resultat før skatt -40.000 -9.000 -16.000 6.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -9.000 -16.000 6.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 303.000 379.000 474.000 592.000 790.000
Sum omløpsmidler 2.387.000 1.730.000 1.702.000 1.083.000 684.000
Sum eiendeler 2.690.000 2.109.000 2.176.000 1.675.000 1.474.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 -22.000 -14.000 2.000 -5.000
Sum egenkapital -33.000 8.000 16.000 32.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 1.209.000 591.000 695.000 613.000 773.000
Sum kortsiktig gjeld 1.514.000 1.510.000 1.464.000 1.030.000 675.000
Sum gjeld og egenkapital 2.690.000 2.109.000 2.175.000 1.675.000 1.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.356.000 2.250.000 2.706.000 2.787.000 775.000
Andre inntekter 79.000 58.000 163.000 0 0
Driftsinntekter 2.435.000 2.308.000 2.869.000 2.787.000 775.000
Varekostnad -1.206.000 -1.163.000 -1.355.000 -1.518.000 -356.000
Lønninger -815.000 -729.000 -897.000 -599.000 -225.000
Avskrivning -76.000 -95.000 -118.000 -148.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -266.000 -440.000 -480.000 -192.000
Driftskostnader -2.408.000 -2.253.000 -2.810.000 -2.745.000 -773.000
Driftsresultat 28.000 55.000 59.000 41.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -68.000 -63.000 -75.000 -34.000 -6.000
Finans -68.000 -63.000 -75.000 -34.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -9.000 -16.000 6.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 303.000 379.000 474.000 592.000 790.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 303.000 379.000 474.000 592.000 790.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 303.000 379.000 474.000 592.000 790.000
Varebeholdning 2.158.000 1.499.000 1.350.000 682.000 528.000
Kundefordringer 100.000 0 0 0 0
Andre fordringer 160.000 280.000 284.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 129.000 71.000 71.000 117.000 85.000
Sum omløpsmidler 2.387.000 1.730.000 1.702.000 1.083.000 684.000
Sum eiendeler 2.690.000 2.109.000 2.176.000 1.675.000 1.474.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 -22.000 -14.000 2.000 -5.000
Sum egenkapital -33.000 8.000 16.000 32.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 303.000 313.000 298.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.209.000 591.000 695.000 613.000 773.000
Leverandørgjeld 805.000 1.039.000 969.000 717.000 591.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 128.000 167.000 103.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 324.000 30.000 30.000 211.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.514.000 1.510.000 1.464.000 1.030.000 675.000
Sum gjeld og egenkapital 2.690.000 2.109.000 2.175.000 1.675.000 1.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 873.000 220.000 238.000 53.000 9.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1.2 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2
Soliditet -1.2 0.4 0.7 1.9 1.7
Resultatgrad 1.1 2.4 2.1 1.5 0.3
Rentedekningsgrad 0.4 0.9 0.8 1.2 0.3
Gjeldsgrad -82.5 262.6 134.9 51.3 57.9
Total kapitalrentabilitet 1.0 2.6 2.7 2.4 0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex