Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Reprocenter AS
Juridisk navn:  Reprocenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69151255
Postboks 105 Oskars Gate 41 Fax: 69150292
1701 Sarpsborg 1706 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 915371418
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/10/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.45%
Resultat  
  
-274.42%
Egenkapital  
  
-26.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.129.000 5.002.000 5.820.000 5.054.000 4.794.000
Resultat: -75.000 43.000 133.000 38.000 33.000
Egenkapital: 1.108.000 1.499.000 1.499.000 1.395.000 1.368.000
Regnskap for  Reprocenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.129.000 5.002.000 5.820.000 5.054.000 4.794.000
Driftskostnader -4.191.000 -4.948.000 -5.655.000 -4.993.000 -4.741.000
Driftsresultat -64.000 54.000 164.000 61.000 53.000
Finansinntekter 7.000 19.000 7.000 7.000 9.000
Finanskostnader -20.000 -30.000 -38.000 -29.000 -29.000
Finans -13.000 -11.000 -31.000 -22.000 -20.000
Resultat før skatt -75.000 43.000 133.000 38.000 33.000
Skattekostnad 15.000 -11.000 -30.000 -11.000 -9.000
Årsresultat -60.000 31.000 103.000 28.000 24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 112.000 212.000 325.000 436.000 474.000
Sum omløpsmidler 1.868.000 2.000.000 2.198.000 1.817.000 1.770.000
Sum eiendeler 1.980.000 2.212.000 2.523.000 2.253.000 2.244.000
Sum opptjent egenkapital 931.000 1.361.000 1.361.000 1.257.000 1.230.000
Sum egenkapital 1.108.000 1.499.000 1.499.000 1.395.000 1.368.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 93.000 153.000 233.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 859.000 620.000 870.000 625.000 563.000
Sum gjeld og egenkapital 1.980.000 2.212.000 2.522.000 2.253.000 2.244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.042.000 5.002.000 5.820.000 5.054.000 4.794.000
Andre inntekter 86.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.129.000 5.002.000 5.820.000 5.054.000 4.794.000
Varekostnad -1.232.000 -1.442.000 -1.614.000 -1.398.000 -1.437.000
Lønninger -1.698.000 -2.197.000 -2.390.000 -2.166.000 -2.095.000
Avskrivning -104.000 -144.000 -138.000 -160.000 -151.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.157.000 -1.165.000 -1.513.000 -1.269.000 -1.058.000
Driftskostnader -4.191.000 -4.948.000 -5.655.000 -4.993.000 -4.741.000
Driftsresultat -64.000 54.000 164.000 61.000 53.000
Finansinntekter 7.000 19.000 7.000 7.000 9.000
Finanskostnader -20.000 -30.000 -38.000 -29.000 -29.000
Finans -13.000 -11.000 -31.000 -22.000 -20.000
Konsernbidrag -31.000 0 0 0
Utbytte -369.000 0 0 0
Årsresultat -60.000 31.000 103.000 28.000 24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 38.000 26.000 19.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 70.000 174.000 299.000 417.000 461.000
Sum varige driftsmidler 70.000 174.000 299.000 417.000 461.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 112.000 212.000 325.000 436.000 474.000
Varebeholdning 228.000 232.000 219.000 193.000 146.000
Kundefordringer 449.000 360.000 817.000 562.000 442.000
Andre fordringer 69.000 81.000 70.000 73.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 753.000 968.000 1.042.000 939.000 1.067.000
Sum omløpsmidler 1.868.000 2.000.000 2.198.000 1.817.000 1.770.000
Sum eiendeler 1.980.000 2.212.000 2.523.000 2.253.000 2.244.000
Sum opptjent egenkapital 931.000 1.361.000 1.361.000 1.257.000 1.230.000
Sum egenkapital 1.108.000 1.499.000 1.499.000 1.395.000 1.368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 40.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 93.000 153.000 233.000 313.000
Leverandørgjeld 184.000 109.000 342.000 136.000 98.000
Betalbar skatt 15.000 37.000 17.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 258.000 285.000 262.000 271.000
Utbytte -369.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 199.000 206.000 209.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 859.000 620.000 870.000 625.000 563.000
Sum gjeld og egenkapital 1.980.000 2.212.000 2.522.000 2.253.000 2.244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.009.000 1.380.000 1.328.000 1.192.000 1.207.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.2 2.5 2.9 3.1
Likviditetsgrad 2 1.9 2.9 2.3 2.6 2.9
Soliditet 56.0 67.8 59.4 61.9 6
Resultatgrad -1.6 1.1 2.8 1.2 1.1
Rentedekningsgrad -3.2 1.8 4.3 2.1 1.8
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.9 3.3 6.8 3 2.8
Signatur
01.04.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex