Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rero Kyst- Og Turistfiske As
Juridisk navn:  Rero Kyst- Og Turistfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Korsvikveien 2 Korsvikveien 2 Fax:
9590 Hasvik 9590 Hasvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hasvik
Org.nr: 991112731
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/2/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.42%
Resultat  
  
17.48%
Egenkapital  
  
-25.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 918.000 839.000 513.000 678.000 649.000
Resultat: -269.000 -326.000 -630.000 -491.000 -1.670.000
Egenkapital: 618.000 828.000 1.082.000 1.814.000 2.158.000
Regnskap for  Rero Kyst- Og Turistfiske As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 918.000 839.000 513.000 678.000 649.000
Driftskostnader -1.130.000 -1.120.000 -1.091.000 -1.094.000 -2.342.000
Driftsresultat -211.000 -281.000 -577.000 -417.000 -1.694.000
Finansinntekter 3.000 11.000 96.000
Finanskostnader -58.000 -46.000 -55.000 -84.000 -72.000
Finans -58.000 -46.000 -52.000 -73.000 24.000
Resultat før skatt -269.000 -326.000 -630.000 -491.000 -1.670.000
Skattekostnad 59.000 72.000 117.000 147.000 440.000
Årsresultat -210.000 -255.000 -512.000 -344.000 -1.230.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.632.000 2.439.000 2.694.000 3.025.000 3.154.000
Sum omløpsmidler 73.000 92.000 311.000 777.000 1.298.000
Sum eiendeler 2.705.000 2.531.000 3.005.000 3.802.000 4.452.000
Sum opptjent egenkapital 518.000 728.000 982.000 1.714.000 2.058.000
Sum egenkapital 618.000 828.000 1.082.000 1.814.000 2.158.000
Sum langsiktig gjeld 1.752.000 1.470.000 1.618.000 1.887.000 2.186.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 233.000 305.000 101.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 2.705.000 2.531.000 3.005.000 3.802.000 4.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 949.000 861.000 516.000 640.000 582.000
Andre inntekter -31.000 -22.000 -4.000 38.000 67.000
Driftsinntekter 918.000 839.000 513.000 678.000 649.000
Varekostnad -1.000 -1.000 0 0 0
Lønninger -276.000 -176.000 -296.000 -301.000 -835.000
Avskrivning -309.000 -288.000 -301.000 -301.000 -301.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -544.000 -655.000 -494.000 -492.000 -1.206.000
Driftskostnader -1.130.000 -1.120.000 -1.091.000 -1.094.000 -2.342.000
Driftsresultat -211.000 -281.000 -577.000 -417.000 -1.694.000
Finansinntekter 3.000 11.000 96.000
Finanskostnader -58.000 -46.000 -55.000 -84.000 -72.000
Finans -58.000 -46.000 -52.000 -73.000 24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -210.000 -255.000 -512.000 -344.000 -1.230.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 1.000 4.000 8.000 11.000
Driftsløsøre 393.000 167.000 82.000 94.000 152.000
Sum varige driftsmidler 2.578.000 2.255.000 2.413.000 2.669.000 2.970.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 184.000 281.000 357.000 185.000
Sum anleggsmidler 2.632.000 2.439.000 2.694.000 3.025.000 3.154.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 12.000 0 15.000 31.000
Andre fordringer 30.000 62.000 56.000 192.000 1.000
Sum investeringer 0 0 868.000
Kasse, bank 43.000 19.000 254.000 570.000 398.000
Sum omløpsmidler 73.000 92.000 311.000 777.000 1.298.000
Sum eiendeler 2.705.000 2.531.000 3.005.000 3.802.000 4.452.000
Sum opptjent egenkapital 518.000 728.000 982.000 1.714.000 2.058.000
Sum egenkapital 618.000 828.000 1.082.000 1.814.000 2.158.000
Sum avsetninger til forpliktelser 499.000 558.000 630.000 747.000 894.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.752.000 1.470.000 1.618.000 1.887.000 2.186.000
Leverandørgjeld 36.000 49.000 98.000 36.000 268.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 -38.000 -33.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 298.000 180.000 207.000 103.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 335.000 233.000 305.000 101.000 108.000
Sum gjeld og egenkapital 2.705.000 2.531.000 3.005.000 3.802.000 4.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -262.000 -141.000 6.000 676.000 1.190.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 1 7.7 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 1 7.7 1
Soliditet 22.8 32.7 3 47.7 48.5
Resultatgrad -23.0 -33.5 -112.5 -61.5
Rentedekningsgrad -3.6 -6.1 -10.5 -23.5
Gjeldsgrad 3.4 2.1 1.8 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -7.8 -11.1 -19.1 -10.7 -35.9
Signatur
13.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex