Restaurant 1877 As
Juridisk navn:  Restaurant 1877 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92871877
Vetrlidsallmenningen 2 Vetrlidsallmenningen 2 Fax:
5014 Bergen 5014 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999003338
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/20/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Tonheim Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.91%
Resultat  
  
-59.21%
Egenkapital  
  
-58.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 19.970.000 16.794.000 11.990.000 15.483.000 14.646.000
Resultat: 1.045.000 2.562.000 595.000 666.000 847.000
Egenkapital: 1.355.000 3.240.000 1.242.000 778.000 2.059.000
Regnskap for  Restaurant 1877 As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 19.970.000 16.794.000 11.990.000 15.483.000 14.646.000
Driftskostnader -18.755.000 -14.126.000 -11.300.000 -14.726.000 -13.684.000
Driftsresultat 1.214.000 2.667.000 690.000 757.000 962.000
Finansinntekter 38.000 22.000 15.000 12.000 8.000
Finanskostnader -207.000 -128.000 -110.000 -104.000 -122.000
Finans -169.000 -106.000 -95.000 -92.000 -114.000
Resultat før skatt 1.045.000 2.562.000 595.000 666.000 847.000
Skattekostnad -230.000 -564.000 -131.000 -146.000 -199.000
Årsresultat 815.000 1.997.000 464.000 519.000 649.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 346.000 398.000 379.000 808.000 843.000
Sum omløpsmidler 5.286.000 6.983.000 5.033.000 2.563.000 3.356.000
Sum eiendeler 5.632.000 7.381.000 5.412.000 3.371.000 4.199.000
Sum opptjent egenkapital 829.000 2.713.000 716.000 252.000 1.533.000
Sum egenkapital 1.355.000 3.240.000 1.242.000 778.000 2.059.000
Sum langsiktig gjeld 996.000 1.185.000 2.000.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.280.000 2.956.000 2.169.000 2.594.000 2.141.000
Sum gjeld og egenkapital 5.631.000 7.380.000 5.411.000 3.372.000 4.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.709.000 16.794.000 11.990.000 15.483.000 14.646.000
Andre inntekter 261.000 0 0
Driftsinntekter 19.970.000 16.794.000 11.990.000 15.483.000 14.646.000
Varekostnad -5.958.000 -4.829.000 -3.233.000 -4.215.000 -3.966.000
Lønninger -8.642.000 -6.224.000 -5.430.000 -6.948.000 -6.436.000
Avskrivning -260.000 -201.000 -477.000 -607.000 -507.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.895.000 -2.872.000 -2.160.000 -2.956.000 -2.775.000
Driftskostnader -18.755.000 -14.126.000 -11.300.000 -14.726.000 -13.684.000
Driftsresultat 1.214.000 2.667.000 690.000 757.000 962.000
Finansinntekter 38.000 22.000 15.000 12.000 8.000
Finanskostnader -207.000 -128.000 -110.000 -104.000 -122.000
Finans -169.000 -106.000 -95.000 -92.000 -114.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -2.700.000 -1.800.000 0
Årsresultat 815.000 1.997.000 464.000 519.000 649.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 180.000 177.000 189.000 141.000 80.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 166.000 221.000 190.000 667.000 763.000
Sum varige driftsmidler 166.000 221.000 190.000 667.000 763.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 346.000 398.000 379.000 808.000 843.000
Varebeholdning 1.257.000 1.403.000 793.000 679.000 559.000
Kundefordringer 254.000 116.000 45.000 375.000 237.000
Andre fordringer 348.000 476.000 226.000 112.000 161.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.427.000 4.987.000 3.968.000 1.397.000 2.400.000
Sum omløpsmidler 5.286.000 6.983.000 5.033.000 2.563.000 3.356.000
Sum eiendeler 5.632.000 7.381.000 5.412.000 3.371.000 4.199.000
Sum opptjent egenkapital 829.000 2.713.000 716.000 252.000 1.533.000
Sum egenkapital 1.355.000 3.240.000 1.242.000 778.000 2.059.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 996.000 1.185.000 2.000.000 0 0
Leverandørgjeld 867.000 517.000 2.000 56.000 231.000
Betalbar skatt 233.000 552.000 178.000 208.000 247.000
Skyldig offentlige avgifter 917.000 745.000 479.000 768.000 750.000
Utbytte -2.700.000 -1.800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.264.000 1.142.000 1.510.000 1.062.000 914.000
Sum kortsiktig gjeld 3.280.000 2.956.000 2.169.000 2.594.000 2.141.000
Sum gjeld og egenkapital 5.631.000 7.380.000 5.411.000 3.372.000 4.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.006.000 4.027.000 2.864.000 -31.000 1.215.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.4 2.3 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.2 1.9 2.0 0.7 1.3
Soliditet 24.1 43.9 23.0 23.1 4
Resultatgrad 6.1 15.9 5.8 4.9 6.6
Rentedekningsgrad 5.9 20.8 6.3 7.3 7.9
Gjeldsgrad 3.2 1.3 3.4 3.3 1
Total kapitalrentabilitet 22.2 36.4 13.0 22.8 23.1
Signatur
23.03.2023
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex