Restaurant Consult As
Juridisk navn:  Restaurant Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Geitmyrsveien 74 Geitmyrsveien 74 Fax:
0455 Oslo 455 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 822237622
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.48%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-3.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019
Omsetning: 565.000 1.269.000 622.000 564.000
Resultat: 0 75.000 1.000 8.000
Egenkapital: 31.000 32.000 31.000 30.000
Regnskap for  Restaurant Consult As
Resultat 2022 2021 2020 2019
Driftsinntekter 565.000 1.269.000 622.000 564.000
Driftskostnader -564.000 -1.194.000 -620.000 -556.000
Driftsresultat 1.000 75.000 1.000 8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 75.000 1.000 8.000
Skattekostnad -1.000 -16.000 -2.000
Årsresultat 58.000 1.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 3.000
Sum omløpsmidler 110.000 379.000 220.000 166.000
Sum eiendeler 110.000 379.000 222.000 169.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 2.000 1.000 0
Sum egenkapital 31.000 32.000 31.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 347.000 190.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 379.000 221.000 168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 565.000 1.269.000 622.000 564.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 565.000 1.269.000 622.000 564.000
Varekostnad -12.000 0
Lønninger -499.000 -1.071.000 -564.000 -524.000
Avskrivning -1.000 -1.000 0
Nedskrivning -1.000 0
Andre driftskostnader -53.000 -121.000 -55.000 -32.000
Driftskostnader -564.000 -1.194.000 -620.000 -556.000
Driftsresultat 1.000 75.000 1.000 8.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte -58.000 -6.000
Årsresultat 58.000 1.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 2.000 3.000
Sum varige driftsmidler 2.000 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.000 3.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 4.000 26.000 40.000 61.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 106.000 353.000 179.000 104.000
Sum omløpsmidler 110.000 379.000 220.000 166.000
Sum eiendeler 110.000 379.000 222.000 169.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 2.000 1.000 0
Sum egenkapital 31.000 32.000 31.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 16.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 159.000 129.000 76.000
Utbytte -58.000 -6.000
Annen kortsiktig gjeld 61.000 113.000 61.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 347.000 190.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 379.000 221.000 168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 32.000 30.000 28.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.2 1.2
Soliditet 28.4 8.4 14.0 17.9
Resultatgrad 0.2 5.9 0.2 1.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.5 10.8 6.1 4.6
Total kapitalrentabilitet 0.9 19.8 0.5 4.8
Signatur
18.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex