Restaurering & Bygg As
Juridisk navn:  Restaurering & Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48174856
Postboks 67 Skiveien 54 Fax:
1917 Ytre Enebakk 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 997234332
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/15/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.05%
Resultat  
  
2072.41%
Egenkapital  
  
29.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.705.000 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000
Resultat: 572.000 -29.000 -165.000 -582.000 -1.051.000
Egenkapital: -1.366.000 -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000
Regnskap for  Restaurering & Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.705.000 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000
Driftskostnader -4.113.000 -4.977.000 -5.165.000 -3.608.000 -4.680.000
Driftsresultat 592.000 -21.000 -158.000 -528.000 -1.006.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -20.000 -8.000 -8.000 -56.000 -46.000
Finans -20.000 -8.000 -8.000 -54.000 -46.000
Resultat før skatt 572.000 -29.000 -165.000 -582.000 -1.051.000
Skattekostnad 0 0 0 -50.000 -133.000
Årsresultat 572.000 -29.000 -165.000 -632.000 -1.184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 59.000 186.000 488.000
Sum omløpsmidler 961.000 785.000 654.000 907.000 644.000
Sum eiendeler 976.000 800.000 713.000 1.093.000 1.132.000
Sum opptjent egenkapital -1.466.000 -2.038.000 -2.009.000 -1.844.000 -1.212.000
Sum egenkapital -1.366.000 -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 22.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 2.342.000 2.738.000 2.622.000 2.814.000 2.133.000
Sum gjeld og egenkapital 977.000 801.000 714.000 1.093.000 1.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.705.000 4.955.000 4.998.000 2.641.000 3.233.000
Andre inntekter 0 0 9.000 440.000 441.000
Driftsinntekter 4.705.000 4.955.000 5.007.000 3.080.000 3.674.000
Varekostnad -1.385.000 -1.674.000 -2.083.000 -778.000 -1.638.000
Lønninger -1.538.000 -1.567.000 -1.153.000 -513.000 -741.000
Avskrivning 0 -44.000 -46.000 -128.000 -135.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.190.000 -1.692.000 -1.883.000 -2.189.000 -2.166.000
Driftskostnader -4.113.000 -4.977.000 -5.165.000 -3.608.000 -4.680.000
Driftsresultat 592.000 -21.000 -158.000 -528.000 -1.006.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000 0
Finanskostnader -20.000 -8.000 -8.000 -56.000 -46.000
Finans -20.000 -8.000 -8.000 -54.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 572.000 -29.000 -165.000 -632.000 -1.184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 29.000
Driftsløsøre 0 0 44.000 171.000 459.000
Sum varige driftsmidler 0 0 44.000 171.000 488.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 59.000 186.000 488.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 384.000 190.000 1.000 584.000 127.000
Andre fordringer 484.000 463.000 561.000 311.000 348.000
Sum investeringer 0 0 0 0 15.000
Kasse, bank 93.000 133.000 93.000 13.000 154.000
Sum omløpsmidler 961.000 785.000 654.000 907.000 644.000
Sum eiendeler 976.000 800.000 713.000 1.093.000 1.132.000
Sum opptjent egenkapital -1.466.000 -2.038.000 -2.009.000 -1.844.000 -1.212.000
Sum egenkapital -1.366.000 -1.937.000 -1.908.000 -1.743.000 -1.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 38.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 22.000 110.000
Leverandørgjeld 414.000 843.000 1.251.000 787.000 748.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -58.000 116.000 97.000 178.000 -149.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.986.000 1.778.000 1.273.000 1.812.000 1.534.000
Sum kortsiktig gjeld 2.342.000 2.738.000 2.622.000 2.814.000 2.133.000
Sum gjeld og egenkapital 977.000 801.000 714.000 1.093.000 1.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.381.000 -1.953.000 -1.968.000 -1.907.000 -1.489.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4
Soliditet -241.8 -267.2 -159.5 -98.1
Resultatgrad 12.6 -0.4 -3.2 -17.1 -27.4
Rentedekningsgrad 29.6 -2.6 -19.8 -9.4 -21.9
Gjeldsgrad -1.7 -1.4 -1.4 -1.6 -2.0
Total kapitalrentabilitet 60.7 -2.6 -22.1 -48.1 -88.9
Signatur
14.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex