Restaureringshjelpen As
Juridisk navn:  Restaureringshjelpen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grosvoldveien 172A Grosvoldveien 172A Fax:
3619 Skollenborg 3619 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 917565430
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exacta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.92%
Resultat  
  
63.24%
Egenkapital  
  
-113.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 542.000 808.000 858.000 203.000
Resultat: -25.000 -68.000 132.000 -8.000
Egenkapital: -3.000 22.000 90.000 16.000
Regnskap for  Restaureringshjelpen As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 542.000 808.000 858.000 203.000
Driftskostnader -566.000 -874.000 -725.000 -211.000
Driftsresultat -23.000 -66.000 133.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt -25.000 -68.000 132.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 -28.000 0
Årsresultat -25.000 -68.000 104.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 232.000 227.000 345.000 94.000
Sum eiendeler 232.000 227.000 345.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -2.000 65.000 -8.000
Sum egenkapital -3.000 22.000 90.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 235.000 205.000 255.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 227.000 344.000 95.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 542.000 808.000 858.000 203.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 542.000 808.000 858.000 203.000
Varekostnad -48.000 -357.000 -183.000 -12.000
Lønninger -436.000 -424.000 -482.000 -180.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -93.000 -60.000 -19.000
Driftskostnader -566.000 -874.000 -725.000 -211.000
Driftsresultat -23.000 -66.000 133.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0 0
Finans -2.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -68.000 104.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 -5.000 43.000 1.000
Andre fordringer 0 7.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 225.000 302.000 93.000
Sum omløpsmidler 232.000 227.000 345.000 94.000
Sum eiendeler 232.000 227.000 345.000 94.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -2.000 65.000 -8.000
Sum egenkapital -3.000 22.000 90.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 46.000 5.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 28.000 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 121.000 177.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000 38.000 45.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 235.000 205.000 255.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 227.000 344.000 95.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 22.000 90.000 15.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.4 1.2
Soliditet -1.3 9.7 26.1 16.8
Resultatgrad -4.2 -8.2 15.5 -3.9
Rentedekningsgrad -11.5
Gjeldsgrad -78.3 9.3 2.8 4.9
Total kapitalrentabilitet -9.9 -29.1 38.6 -8.4
Signatur
19.08.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
19.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex