Restaureringsverksted As
Juridisk navn:  Restaureringsverksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ingvild Aunan Nordhagaveien 23 Einar Høigårds vei 25 Fax:
0491 Oslo 871 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 924734507
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/25/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effekt Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 288.000
Resultat: -1.000
Egenkapital: 23.000
Regnskap for  Restaureringsverksted As
Resultat 2020
Driftsinntekter 288.000
Driftskostnader -288.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000
Sum omløpsmidler 118.000
Sum eiendeler 202.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 23.000
Sum langsiktig gjeld 115.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 288.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 288.000
Varekostnad -17.000
Lønninger -121.000
Avskrivning -21.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -129.000
Driftskostnader -288.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 84.000
Sum varige driftsmidler 84.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 84.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 32.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 85.000
Sum omløpsmidler 118.000
Sum eiendeler 202.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 115.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000
Likviditetsgrad 1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8
Soliditet 11.4
Resultatgrad -0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.8
Total kapitalrentabilitet -0.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex