Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Revolver Music AS
Juridisk navn:  Revolver Music AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22469900
c/o Prokurist AS Postboks 6718 St.Olavs plass Apalveien 10 Fax: 22128011
0130 Oslo 371 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980410226
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Prokurist As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.69%
Resultat  
  
8.11%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 56.000 52.000 2.000 56.000 108.000
Resultat: 40.000 37.000 -13.000 37.000 13.000
Egenkapital: 87.000 87.000 68.000 81.000 44.000
Regnskap for  Revolver Music AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 56.000 52.000 2.000 56.000 108.000
Driftskostnader -16.000 -15.000 -15.000 -19.000 -95.000
Driftsresultat 40.000 37.000 -13.000 37.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 40.000 37.000 -13.000 37.000 13.000
Skattekostnad -9.000 -4.000 0 0 0
Årsresultat 31.000 33.000 -13.000 37.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.000 24.000 25.000 25.000 15.000
Sum omløpsmidler 153.000 125.000 80.000 101.000 71.000
Sum eiendeler 177.000 149.000 105.000 126.000 86.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -13.000 -32.000 -19.000 -56.000
Sum egenkapital 87.000 87.000 68.000 81.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 61.000 36.000 44.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 177.000 148.000 104.000 125.000 86.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.000 52.000 2.000 56.000 108.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 56.000 52.000 2.000 56.000 108.000
Varekostnad -6.000 -6.000 -6.000 -7.000 -6.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -9.000 -9.000 -12.000 -89.000
Driftskostnader -16.000 -15.000 -15.000 -19.000 -95.000
Driftsresultat 40.000 37.000 -13.000 37.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag -31.000 -14.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 31.000 33.000 -13.000 37.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 24.000 24.000 25.000 25.000 15.000
Sum anleggsmidler 24.000 24.000 25.000 25.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 56.000 13.000
Andre fordringer 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 17.000 40.000 58.000
Sum omløpsmidler 153.000 125.000 80.000 101.000 71.000
Sum eiendeler 177.000 149.000 105.000 126.000 86.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -13.000 -32.000 -19.000 -56.000
Sum egenkapital 87.000 87.000 68.000 81.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 40.000 18.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 11.000 14.000 12.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 11.000 0 10.000 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 22.000 22.000 22.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 61.000 36.000 44.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 177.000 148.000 104.000 125.000 86.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 64.000 44.000 57.000 29.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.0 2.2 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2.0 2.2 2.3 1.7
Soliditet 49.2 58.8 65.4 64.8 51.2
Resultatgrad 71.4 71.2 66.1 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 0.7 0.5 0.5 1
Total kapitalrentabilitet 22.6 25.0 -12.5 29.6 15.1
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex