Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Revtangen Samdrift DA
Juridisk navn:  Revtangen Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51425642
Nordsjøvegen 570 Nordsjøvegen 570 Fax:
4352 Kleppe 4352 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 987598611
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10/19/2004
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.04%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018
Omsetning: 5.251.000 5.472.000
Resultat: 0 0
Egenkapital: 897.000 897.000
Regnskap for  Revtangen Samdrift DA
Resultat 2020 2018
Driftsinntekter 5.251.000 5.472.000
Driftskostnader -3.099.000 -5.466.000
Driftsresultat 3.000 7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000 -7.000
Finans -3.000 -7.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.809.000 1.594.000
Sum eiendeler 1.811.000 1.596.000
Sum opptjent egenkapital 897.000 897.000
Sum egenkapital 897.000 897.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 914.000 699.000
Sum gjeld og egenkapital 1.811.000 1.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.439.000 4.734.000
Andre inntekter 812.000 738.000
Driftsinntekter 5.251.000 5.472.000
Varekostnad -2.424.000 -2.470.000
Lønninger -675.000 -800.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.196.000
Driftskostnader -3.099.000 -5.466.000
Driftsresultat 3.000 7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000 -7.000
Finans -3.000 -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.000 2.000
Varebeholdning 1.441.000 1.297.000
Kundefordringer 289.000 175.000
Andre fordringer 5.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 73.000 121.000
Sum omløpsmidler 1.809.000 1.594.000
Sum eiendeler 1.811.000 1.596.000
Sum opptjent egenkapital 897.000 897.000
Sum egenkapital 897.000 897.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 404.000 109.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 510.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 914.000 699.000
Sum gjeld og egenkapital 1.811.000 1.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 895.000 895.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4
Soliditet 49.5 56.2
Resultatgrad 0.1 0.1
Rentedekningsgrad 1.0 1
Gjeldsgrad 1.0 0.8
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.4
Signatur
20.08.2021
DELTAKARANE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex