Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rextor As
Juridisk navn:  Rextor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22958060
Skogveien 196 Skogveien 196 Fax: 22958061
1356 Bekkestua 1356 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 976304446
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/23/1996
Foretakstype: AS
Tidligere navn: akersund as
Regnskapsfører: Bdt Viken Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
621.13%
Resultat  
  
592%
Egenkapital  
  
12.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 512.000 71.000 0 0 0
Resultat: 123.000 -25.000 -6.000 -59.000 -99.000
Egenkapital: 1.111.000 988.000 1.013.000 1.019.000 1.298.000
Regnskap for  Rextor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 512.000 71.000 0 0 0
Driftskostnader -404.000 -15.000 -17.000 -15.000 -54.000
Driftsresultat 108.000 56.000 -17.000 -15.000 -54.000
Finansinntekter 16.000 -25.000 15.000 17.000 -41.000
Finanskostnader -1.000 -56.000 -3.000 -61.000 -4.000
Finans 15.000 -81.000 12.000 -44.000 -45.000
Resultat før skatt 123.000 -25.000 -6.000 -59.000 -99.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 123.000 -25.000 -6.000 -59.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 660.000 366.000 686.000 736.000 736.000
Sum omløpsmidler 993.000 1.038.000 725.000 731.000 960.000
Sum eiendeler 1.653.000 1.404.000 1.411.000 1.467.000 1.696.000
Sum opptjent egenkapital 1.011.000 888.000 913.000 919.000 1.198.000
Sum egenkapital 1.111.000 988.000 1.013.000 1.019.000 1.298.000
Sum langsiktig gjeld 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000
Sum kortsiktig gjeld 144.000 18.000 0 51.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.653.000 1.404.000 1.411.000 1.468.000 1.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 512.000 71.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 512.000 71.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -292.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -112.000 -15.000 -17.000 -15.000 -54.000
Driftskostnader -404.000 -15.000 -17.000 -15.000 -54.000
Driftsresultat 108.000 56.000 -17.000 -15.000 -54.000
Finansinntekter 16.000 -25.000 15.000 17.000 -41.000
Finanskostnader -1.000 -56.000 -3.000 -61.000 -4.000
Finans 15.000 -81.000 12.000 -44.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -220.000 0
Årsresultat 123.000 -25.000 -6.000 -59.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 660.000 366.000 686.000 736.000 736.000
Sum anleggsmidler 660.000 366.000 686.000 736.000 736.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 149.000 89.000 0 0 0
Andre fordringer 143.000 251.000 251.000 245.000 226.000
Sum investeringer 321.000 337.000 402.000 373.000 533.000
Kasse, bank 379.000 361.000 72.000 113.000 201.000
Sum omløpsmidler 993.000 1.038.000 725.000 731.000 960.000
Sum eiendeler 1.653.000 1.404.000 1.411.000 1.467.000 1.696.000
Sum opptjent egenkapital 1.011.000 888.000 913.000 919.000 1.198.000
Sum egenkapital 1.111.000 988.000 1.013.000 1.019.000 1.298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 398.000 398.000 398.000 398.000 398.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 18.000 0 0 0
Utbytte 0 -220.000 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 144.000 18.000 0 51.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 1.653.000 1.404.000 1.411.000 1.468.000 1.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 849.000 1.020.000 725.000 680.000 959.000
Likviditetsgrad 1 6.9 57.7 14.3 9
Likviditetsgrad 2 6.9 57.7 0 14.3 9
Soliditet 67.2 70.4 71.8 69.4 76.5
Resultatgrad 21.1 78.9
Rentedekningsgrad 108.0 1.0 -5.7 -0.2 -13.5
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.5 2.2 -0.1 0.1 -5.6
Signatur
08.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex