Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rigedalen 36 AS
Juridisk navn:  Rigedalen 36 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 5539 Rigedalen 36 Fax:
4677 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993432156
Aksjekapital: 3.704.957 NOK
Etableringsdato: 10/1/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Agder Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.54%
Resultat  
  
-12.44%
Egenkapital  
  
3.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.214.000 870.000 929.000 1.026.000 856.000
Resultat: 373.000 426.000 395.000 650.000 530.000
Egenkapital: 8.802.000 8.511.000 11.767.000 11.457.000 13.026.000
Regnskap for  Rigedalen 36 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.214.000 870.000 929.000 1.026.000 856.000
Driftskostnader -864.000 -509.000 -566.000 -389.000 -417.000
Driftsresultat 349.000 361.000 362.000 637.000 438.000
Finansinntekter 24.000 65.000 32.000 14.000 92.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 24.000 65.000 32.000 14.000 92.000
Resultat før skatt 373.000 426.000 395.000 650.000 530.000
Skattekostnad -83.000 -94.000 -84.000 -150.000 -127.000
Årsresultat 290.000 332.000 311.000 501.000 403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.620.000 7.640.000 7.740.000 7.840.000 7.940.000
Sum omløpsmidler 1.443.000 2.678.000 4.263.000 6.029.000 5.391.000
Sum eiendeler 9.063.000 10.318.000 12.003.000 13.869.000 13.331.000
Sum opptjent egenkapital 936.000 645.000 313.000 3.000 1.572.000
Sum egenkapital 8.802.000 8.511.000 11.767.000 11.457.000 13.026.000
Sum langsiktig gjeld 162.000 158.000 151.000 150.000 144.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 1.649.000 84.000 2.262.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 9.063.000 10.318.000 12.002.000 13.869.000 13.331.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.214.000 870.000 929.000 1.026.000 856.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.214.000 870.000 929.000 1.026.000 856.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -764.000 -409.000 -466.000 -289.000 -317.000
Driftskostnader -864.000 -509.000 -566.000 -389.000 -417.000
Driftsresultat 349.000 361.000 362.000 637.000 438.000
Finansinntekter 24.000 65.000 32.000 14.000 92.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 24.000 65.000 32.000 14.000 92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.518.000 0 -2.070.000 0
Årsresultat 290.000 332.000 311.000 501.000 403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.620.000 7.640.000 7.740.000 7.840.000 7.940.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.620.000 7.640.000 7.740.000 7.840.000 7.940.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.620.000 7.640.000 7.740.000 7.840.000 7.940.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 105.000 51.000 45.000 72.000 68.000
Andre fordringer 33.000 29.000 56.000 38.000 161.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.305.000 2.598.000 4.162.000 5.920.000 5.163.000
Sum omløpsmidler 1.443.000 2.678.000 4.263.000 6.029.000 5.391.000
Sum eiendeler 9.063.000 10.318.000 12.003.000 13.869.000 13.331.000
Sum opptjent egenkapital 936.000 645.000 313.000 3.000 1.572.000
Sum egenkapital 8.802.000 8.511.000 11.767.000 11.457.000 13.026.000
Sum avsetninger til forpliktelser 162.000 158.000 151.000 150.000 144.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 162.000 158.000 151.000 150.000 144.000
Leverandørgjeld 10.000 34.000 0 0 0
Betalbar skatt 78.000 88.000 82.000 145.000 118.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 13.000 9.000
Utbytte -1.518.000 0 -2.070.000 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 1.528.000 2.000 2.105.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 99.000 1.649.000 84.000 2.262.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 9.063.000 10.318.000 12.002.000 13.869.000 13.331.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.344.000 1.029.000 4.179.000 3.767.000 5.230.000
Likviditetsgrad 1 14.6 1.6 50.8 2.7 33.5
Likviditetsgrad 2 14.6 1.6 50.8 2.7 33.5
Soliditet 97.1 82.5 9 82.6 97.7
Resultatgrad 28.7 41.5 3 62.1 51.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0 0.2 0
Total kapitalrentabilitet 4.1 4.1 3.3 4.7 4
Signatur
24.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex