Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Riise & G G Storkjøkken As
Juridisk navn:  Riise & G G Storkjøkken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67171000
Holmaveien 20 Holmaveien 20 Fax: 67171001
1339 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 982118239
Aksjekapital: 101.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 6/1/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.94%
Resultat  
  
118.75%
Egenkapital  
  
12.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 123.447.000 88.849.000 143.229.000 123.855.000 134.671.000
Resultat: 1.431.000 -7.630.000 5.208.000 5.943.000 8.918.000
Egenkapital: 10.216.000 9.100.000 15.108.000 10.949.000 8.303.000
Regnskap for  Riise & G G Storkjøkken As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 123.447.000 88.849.000 143.229.000 123.855.000 134.671.000
Driftskostnader -121.979.000 -96.954.000 -138.650.000 -118.371.000 -126.795.000
Driftsresultat 1.468.000 -8.105.000 4.579.000 5.485.000 7.875.000
Finansinntekter 28.000 512.000 637.000 471.000 1.048.000
Finanskostnader -64.000 -37.000 -8.000 -12.000 -5.000
Finans -36.000 475.000 629.000 459.000 1.043.000
Resultat før skatt 1.431.000 -7.630.000 5.208.000 5.943.000 8.918.000
Skattekostnad -315.000 1.621.000 -1.049.000 -1.297.000 -2.012.000
Årsresultat 1.116.000 -6.008.000 4.159.000 4.646.000 6.906.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.441.000 4.012.000 2.836.000 923.000 1.061.000
Sum omløpsmidler 27.061.000 22.884.000 40.998.000 29.881.000 31.344.000
Sum eiendeler 30.502.000 26.896.000 43.834.000 30.804.000 32.405.000
Sum opptjent egenkapital 7.116.000 6.000.000 12.008.000 7.849.000 8.203.000
Sum egenkapital 10.216.000 9.100.000 15.108.000 10.949.000 8.303.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.285.000 17.795.000 28.726.000 19.856.000 24.102.000
Sum gjeld og egenkapital 30.501.000 26.895.000 43.834.000 30.805.000 32.405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.447.000 88.849.000 143.229.000 123.855.000 134.671.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 123.447.000 88.849.000 143.229.000 123.855.000 134.671.000
Varekostnad -92.988.000 -69.486.000 -107.864.000 -92.407.000 -101.105.000
Lønninger -18.139.000 -17.268.000 -20.388.000 -15.967.000 -15.943.000
Avskrivning -445.000 -395.000 -334.000 -214.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.407.000 -9.805.000 -10.064.000 -9.783.000 -9.533.000
Driftskostnader -121.979.000 -96.954.000 -138.650.000 -118.371.000 -126.795.000
Driftsresultat 1.468.000 -8.105.000 4.579.000 5.485.000 7.875.000
Finansinntekter 28.000 512.000 637.000 471.000 1.048.000
Finanskostnader -64.000 -37.000 -8.000 -12.000 -5.000
Finans -36.000 475.000 629.000 459.000 1.043.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -5.000.000 -6.000.000
Årsresultat 1.116.000 -6.008.000 4.159.000 4.646.000 6.906.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.670.000 2.014.000 1.160.000 278.000 229.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.026.000 1.356.000 1.620.000 590.000 775.000
Sum varige driftsmidler 1.026.000 1.356.000 1.620.000 590.000 775.000
Sum finansielle anleggsmidler 745.000 641.000 56.000 56.000 56.000
Sum anleggsmidler 3.441.000 4.012.000 2.836.000 923.000 1.061.000
Varebeholdning 7.705.000 3.257.000 3.750.000 3.306.000 3.060.000
Kundefordringer 14.559.000 5.016.000 15.011.000 12.241.000 17.001.000
Andre fordringer 1.137.000 18.272.000 9.455.000 1.049.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.649.000 13.474.000 3.965.000 4.880.000 10.235.000
Sum omløpsmidler 27.061.000 22.884.000 40.998.000 29.881.000 31.344.000
Sum eiendeler 30.502.000 26.896.000 43.834.000 30.804.000 32.405.000
Sum opptjent egenkapital 7.116.000 6.000.000 12.008.000 7.849.000 8.203.000
Sum egenkapital 10.216.000 9.100.000 15.108.000 10.949.000 8.303.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.037.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.536.000 6.190.000 16.778.000 7.054.000 8.384.000
Betalbar skatt 1.960.000 1.375.000 1.942.000
Skyldig offentlige avgifter 4.319.000 2.892.000 2.546.000 3.730.000 3.871.000
Utbytte 0 -5.000.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.394.000 8.713.000 7.443.000 2.696.000 3.905.000
Sum kortsiktig gjeld 20.285.000 17.795.000 28.726.000 19.856.000 24.102.000
Sum gjeld og egenkapital 30.501.000 26.895.000 43.834.000 30.805.000 32.405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.776.000 5.089.000 12.272.000 10.025.000 7.242.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.3 1.3 1.2
Soliditet 33.5 33.8 34.5 35.5 25.6
Resultatgrad 1.2 -9.1 3.2 4.4 5.8
Rentedekningsgrad 22.9 -219.1 572.4 457.1 1
Gjeldsgrad 2.0 2.0 1.9 1.8 2.9
Total kapitalrentabilitet 4.9 -28.2 11.9 19.3 27.5
Signatur
15.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2016
Prokura
Nilsen Kari Ellen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex