Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rikke Og Conrad Holmboes Fond
Juridisk navn:  Rikke Og Conrad Holmboes Fond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77680392
Storgata 33 Storgata 33 Fax: 77655935
9008 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 977147700
Aksjekapital: 2.128 NOK
Etableringsdato: 12/31/1935
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkompaniet Tromsø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-140.62%
Egenkapital  
  
-0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 1.000
Resultat: -26.000 64.000 23.000 -8.000 80.000
Egenkapital: 3.025.000 3.051.000 2.987.000 2.963.000 2.971.000
Regnskap for  Rikke Og Conrad Holmboes Fond
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.000
Driftskostnader -43.000 -38.000 -36.000 -39.000 -38.000
Driftsresultat -43.000 -38.000 -36.000 -39.000 -37.000
Finansinntekter 20.000 103.000 59.000 31.000 118.000
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans 17.000 103.000 59.000 31.000 118.000
Resultat før skatt -26.000 64.000 23.000 -8.000 80.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 64.000 23.000 -8.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.068.000 3.089.000 2.987.000 2.963.000 3.008.000
Sum eiendeler 3.068.000 3.089.000 2.987.000 2.963.000 3.008.000
Sum opptjent egenkapital 3.025.000 3.051.000 2.987.000 2.963.000 2.971.000
Sum egenkapital 3.025.000 3.051.000 2.987.000 2.963.000 2.971.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 38.000 0 0 37.000
Sum gjeld og egenkapital 3.068.000 3.089.000 2.987.000 2.963.000 3.008.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 1.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -20.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -18.000 -36.000 -39.000 -38.000
Driftskostnader -43.000 -38.000 -36.000 -39.000 -38.000
Driftsresultat -43.000 -38.000 -36.000 -39.000 -37.000
Finansinntekter 20.000 103.000 59.000 31.000 118.000
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans 17.000 103.000 59.000 31.000 118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 64.000 23.000 -8.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 11.000
Sum investeringer 568.000 596.000 610.000 615.000 617.000
Kasse, bank 2.500.000 2.493.000 2.377.000 2.349.000 2.381.000
Sum omløpsmidler 3.068.000 3.089.000 2.987.000 2.963.000 3.008.000
Sum eiendeler 3.068.000 3.089.000 2.987.000 2.963.000 3.008.000
Sum opptjent egenkapital 3.025.000 3.051.000 2.987.000 2.963.000 2.971.000
Sum egenkapital 3.025.000 3.051.000 2.987.000 2.963.000 2.971.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 38.000 0 0 37.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 38.000 0 0 37.000
Sum gjeld og egenkapital 3.068.000 3.089.000 2.987.000 2.963.000 3.008.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.025.000 3.051.000 2.987.000 2.963.000 2.971.000
Likviditetsgrad 1 71.3 81.3 81.3
Likviditetsgrad 2 71.3 81.3 0 0 81.3
Soliditet 98.6 98.8 1 1 98.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -14.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.7 2.1 0.8 -0.3 2.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex