Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rina Management AS
Juridisk navn:  Rina Management AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90856395
Postboks 680 c/o Bjørn Spieler Torgveien 3 Fax:
1401 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 956890411
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/1/1990 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nivo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.91%
Resultat  
  
-42.69%
Egenkapital  
  
6.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 69.000 275.000 138.000 525.000 332.000
Resultat: 1.808.000 3.155.000 -554.000 1.770.000 351.000
Egenkapital: 14.357.000 13.457.000 10.540.000 11.105.000 9.868.000
Regnskap for  Rina Management AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 69.000 275.000 138.000 525.000 332.000
Driftskostnader -66.000 -101.000 -90.000 -387.000 -381.000
Driftsresultat 2.000 174.000 49.000 139.000 -49.000
Finansinntekter 1.936.000 3.021.000 -144.000 1.718.000 566.000
Finanskostnader -129.000 -40.000 -460.000 -86.000 -165.000
Finans 1.807.000 2.981.000 -604.000 1.632.000 401.000
Resultat før skatt 1.808.000 3.155.000 -554.000 1.770.000 351.000
Skattekostnad -8.000 -38.000 -11.000 -33.000 4.000
Årsresultat 1.799.000 3.117.000 -565.000 1.737.000 356.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 261.000
Sum omløpsmidler 14.679.000 13.515.000 10.579.000 11.231.000 9.859.000
Sum eiendeler 14.679.000 13.515.000 10.579.000 11.231.000 10.120.000
Sum opptjent egenkapital 11.077.000 9.277.000 6.160.000 6.725.000 4.988.000
Sum egenkapital 14.357.000 13.457.000 10.540.000 11.105.000 9.868.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 10.000 12.000 16.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 48.000 26.000 110.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 14.680.000 13.515.000 10.578.000 11.231.000 10.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 69.000 275.000 138.000 364.000 332.000
Andre inntekter 0 0 161.000 0
Driftsinntekter 69.000 275.000 138.000 525.000 332.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -3.000 -85.000 -113.000
Avskrivning 0 0 -122.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -65.000 -100.000 -87.000 -180.000 -201.000
Driftskostnader -66.000 -101.000 -90.000 -387.000 -381.000
Driftsresultat 2.000 174.000 49.000 139.000 -49.000
Finansinntekter 1.936.000 3.021.000 -144.000 1.718.000 566.000
Finanskostnader -129.000 -40.000 -460.000 -86.000 -165.000
Finans 1.807.000 2.981.000 -604.000 1.632.000 401.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.799.000 3.117.000 -565.000 1.737.000 356.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 12.000
Driftsløsøre 0 0 0 249.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 261.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 261.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 34.000 37.000 0 0 176.000
Andre fordringer 0 0 22.000 3.000
Sum investeringer 14.213.000 13.389.000 10.408.000 11.011.000 9.377.000
Kasse, bank 432.000 89.000 171.000 198.000 303.000
Sum omløpsmidler 14.679.000 13.515.000 10.579.000 11.231.000 9.859.000
Sum eiendeler 14.679.000 13.515.000 10.579.000 11.231.000 10.120.000
Sum opptjent egenkapital 11.077.000 9.277.000 6.160.000 6.725.000 4.988.000
Sum egenkapital 14.357.000 13.457.000 10.540.000 11.105.000 9.868.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 10.000 12.000 16.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 10.000 12.000 16.000 155.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 10.000 41.000 15.000 24.000 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 7.000 10.000 78.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 300.000 0 1.000 7.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 315.000 48.000 26.000 110.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 14.680.000 13.515.000 10.578.000 11.231.000 10.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.364.000 13.467.000 10.553.000 11.121.000 9.763.000
Likviditetsgrad 1 46.6 281.6 406.9 102.1 102.7
Likviditetsgrad 2 46.6 281.6 406.9 102.1 102.7
Soliditet 97.8 99.6 99.6 98.9 97.5
Resultatgrad 2.9 63.3 35.5 26.5 -14.8
Rentedekningsgrad 4.3 0.1 1.6 -0.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 13.2 23.6 -0.9 16.5 5.1
Signatur
06.07.2021
STYRETS FORMANN ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.07.2021
Prokura hver for seg
Spieler Bjørn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex