Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rinda Samdrift DA
Juridisk navn:  Rinda Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90115664
Stormyr Stormyr Fax:
2676 Heidal 2676 Heidal
Fylke: Kommune:
Innlandet Sel
Org.nr: 991660410
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/30/2007
Foretakstype: DA
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.38%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.142.000 7.881.000 7.337.000 7.783.000 7.390.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Regnskap for  Rinda Samdrift DA
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.142.000 7.881.000 7.337.000 7.783.000 7.390.000
Driftskostnader -7.134.000 -7.866.000 -7.330.000 -7.786.000 -7.399.000
Driftsresultat 8.000 15.000 6.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 10.000 9.000 9.000 10.000 15.000
Finanskostnader -19.000 -24.000 -16.000 -7.000 -7.000
Finans -9.000 -15.000 -7.000 3.000 8.000
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 130.000 160.000 160.000 142.000
Sum omløpsmidler 2.749.000 2.311.000 1.872.000 1.855.000 1.791.000
Sum eiendeler 2.916.000 2.441.000 2.032.000 2.015.000 1.933.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum egenkapital 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.911.000 2.436.000 2.027.000 2.009.000 1.928.000
Sum gjeld og egenkapital 2.916.000 2.441.000 2.032.000 2.014.000 1.933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.443.000 7.143.000 6.658.000 6.898.000 6.755.000
Andre inntekter 700.000 738.000 679.000 886.000 635.000
Driftsinntekter 7.142.000 7.881.000 7.337.000 7.783.000 7.390.000
Varekostnad -3.688.000 -4.983.000 -4.493.000 -4.489.000 -3.708.000
Lønninger -1.372.000 -1.493.000 -1.563.000 -1.675.000 -2.020.000
Avskrivning -39.000 -30.000 0 -37.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.035.000 -1.360.000 -1.274.000 -1.585.000 -1.638.000
Driftskostnader -7.134.000 -7.866.000 -7.330.000 -7.786.000 -7.399.000
Driftsresultat 8.000 15.000 6.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 10.000 9.000 9.000 10.000 15.000
Finanskostnader -19.000 -24.000 -16.000 -7.000 -7.000
Finans -9.000 -15.000 -7.000 3.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 155.000 118.000 148.000 148.000 130.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 155.000 118.000 148.000 148.000 130.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 167.000 130.000 160.000 160.000 142.000
Varebeholdning 2.057.000 1.753.000 1.538.000 1.539.000 1.425.000
Kundefordringer 658.000 523.000 296.000 278.000 338.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 34.000 35.000 38.000 38.000 28.000
Sum omløpsmidler 2.749.000 2.311.000 1.872.000 1.855.000 1.791.000
Sum eiendeler 2.916.000 2.441.000 2.032.000 2.015.000 1.933.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum egenkapital 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 570.000 323.000 574.000 196.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.434.000 1.707.000 1.019.000 983.000 444.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 299.000 259.000 275.000 289.000 402.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 148.000 159.000 541.000 860.000
Sum kortsiktig gjeld 2.911.000 2.436.000 2.027.000 2.009.000 1.928.000
Sum gjeld og egenkapital 2.916.000 2.441.000 2.032.000 2.014.000 1.933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -162.000 -125.000 -155.000 -154.000 -137.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Resultatgrad 0.1 0.2 0.1 -0.1
Rentedekningsgrad 0.4 0.6 0.4 -0.4 -1.3
Gjeldsgrad 582.2 487.2 405.4 401.8 385.6
Total kapitalrentabilitet 0.6 1.0 0.7 0.3 0.3
Signatur
01.02.2022
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex