Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ringerike Gjestegård As
Juridisk navn:  Ringerike Gjestegård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32127420
Postboks 3068 Hvervenkastet Fax: 32127425
3501 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 880961632
Aksjekapital: 878.700 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 6/25/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Akonto Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.34%
Resultat  
  
-338.37%
Egenkapital  
  
-12.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.839.000 18.491.000 18.904.000 17.919.000 19.307.000
Resultat: -584.000 245.000 963.000 -25.000 1.009.000
Egenkapital: 1.655.000 1.882.000 1.692.000 1.653.000 1.688.000
Regnskap for  Ringerike Gjestegård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.839.000 18.491.000 18.904.000 17.919.000 19.307.000
Driftskostnader -16.190.000 -17.995.000 -17.922.000 -17.997.000 -18.293.000
Driftsresultat -351.000 497.000 982.000 -78.000 1.014.000
Finansinntekter 0 198.000 264.000 226.000
Finanskostnader -233.000 -252.000 -217.000 -211.000 -231.000
Finans -233.000 -252.000 -19.000 53.000 -5.000
Resultat før skatt -584.000 245.000 963.000 -25.000 1.009.000
Skattekostnad 128.000 -55.000 -224.000 -10.000 -261.000
Årsresultat -456.000 190.000 739.000 -36.000 748.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.391.000 9.734.000 9.958.000 8.748.000 9.852.000
Sum omløpsmidler 1.232.000 944.000 1.452.000 1.371.000 2.359.000
Sum eiendeler 9.623.000 10.678.000 11.410.000 10.119.000 12.211.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 242.000 203.000 238.000
Sum egenkapital 1.655.000 1.882.000 1.692.000 1.653.000 1.688.000
Sum langsiktig gjeld 4.832.000 6.071.000 6.433.000 6.045.000 6.529.000
Sum kortsiktig gjeld 3.136.000 2.726.000 3.284.000 2.421.000 3.994.000
Sum gjeld og egenkapital 9.623.000 10.679.000 11.409.000 10.119.000 12.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.839.000 18.491.000 18.294.000 17.802.000 19.176.000
Andre inntekter 0 610.000 117.000 131.000
Driftsinntekter 15.839.000 18.491.000 18.904.000 17.919.000 19.307.000
Varekostnad -3.868.000 -4.305.000 -4.489.000 -4.467.000 -4.803.000
Lønninger -6.479.000 -7.825.000 -7.889.000 -7.324.000 -6.980.000
Avskrivning -743.000 -730.000 -500.000 -556.000 -591.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.100.000 -5.135.000 -5.044.000 -5.650.000 -5.919.000
Driftskostnader -16.190.000 -17.995.000 -17.922.000 -17.997.000 -18.293.000
Driftsresultat -351.000 497.000 982.000 -78.000 1.014.000
Finansinntekter 0 198.000 264.000 226.000
Finanskostnader -233.000 -252.000 -217.000 -211.000 -231.000
Finans -233.000 -252.000 -19.000 53.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -700.000 0 -1.500.000
Årsresultat -456.000 190.000 739.000 -36.000 748.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 128.000 65.000 19.000 184.000 172.000
Fast eiendom 259.000 328.000 397.000 389.000 456.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.585.000 2.031.000 2.591.000 1.758.000 1.656.000
Sum varige driftsmidler 1.844.000 2.359.000 2.988.000 2.147.000 2.112.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.419.000 7.310.000 6.951.000 6.417.000 7.568.000
Sum anleggsmidler 8.391.000 9.734.000 9.958.000 8.748.000 9.852.000
Varebeholdning 183.000 208.000 255.000 185.000 175.000
Kundefordringer 76.000 118.000 89.000 80.000 119.000
Andre fordringer 698.000 452.000 185.000 248.000 330.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 275.000 167.000 923.000 858.000 1.736.000
Sum omløpsmidler 1.232.000 944.000 1.452.000 1.371.000 2.359.000
Sum eiendeler 9.623.000 10.678.000 11.410.000 10.119.000 12.211.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 242.000 203.000 238.000
Sum egenkapital 1.655.000 1.882.000 1.692.000 1.653.000 1.688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 819.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.832.000 6.071.000 6.433.000 6.045.000 6.529.000
Leverandørgjeld 572.000 698.000 690.000 631.000 632.000
Betalbar skatt 101.000 59.000 23.000 201.000
Skyldig offentlige avgifter 787.000 1.033.000 1.032.000 877.000 911.000
Utbytte 0 -700.000 0 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 959.000 894.000 803.000 891.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 3.136.000 2.726.000 3.284.000 2.421.000 3.994.000
Sum gjeld og egenkapital 9.623.000 10.679.000 11.409.000 10.119.000 12.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.904.000 -1.782.000 -1.832.000 -1.050.000 -1.635.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
Soliditet 17.2 17.6 14.8 16.3 13.8
Resultatgrad -2.2 2.7 5.2 -0.4 5.3
Rentedekningsgrad -1.5 2 4.5 -0.4 4.4
Gjeldsgrad 4.8 4.7 5.7 5.1 6.2
Total kapitalrentabilitet -3.6 4.7 10.3 1.8 10.2
Signatur
07.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex