Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ringeriksnett AS
Juridisk navn:  Ringeriksnett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90088697
Fjellsveien 98 Fjellsveien 98 Fax:
3530 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 976895924
Aksjekapital: 155.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
136.43%
Resultat  
  
33.42%
Egenkapital  
  
3.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 305.000 129.000 324.000 139.000 243.000
Resultat: 495.000 371.000 1.009.000 366.000 9.103.000
Egenkapital: 6.563.000 6.343.000 6.250.000 5.548.000 5.153.000
Regnskap for  Ringeriksnett AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 305.000 129.000 324.000 139.000 243.000
Driftskostnader -532.000 -246.000 -343.000 -291.000 -344.000
Driftsresultat -226.000 -117.000 -19.000 -153.000 -101.000
Finansinntekter 721.000 488.000 1.428.000 518.000 9.443.000
Finanskostnader 0 -400.000 0 -239.000
Finans 721.000 488.000 1.028.000 518.000 9.204.000
Resultat før skatt 495.000 371.000 1.009.000 366.000 9.103.000
Skattekostnad 25.000 22.000 -7.000 29.000 23.000
Årsresultat 520.000 394.000 1.002.000 395.000 9.126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.643.000 4.423.000 4.369.000 4.392.000 4.238.000
Sum omløpsmidler 951.000 1.983.000 1.953.000 1.325.000 1.258.000
Sum eiendeler 6.594.000 6.406.000 6.322.000 5.717.000 5.496.000
Sum opptjent egenkapital 6.408.000 6.188.000 6.095.000 5.393.000 4.998.000
Sum egenkapital 6.563.000 6.343.000 6.250.000 5.548.000 5.153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 62.000 72.000 169.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 6.594.000 6.405.000 6.322.000 5.717.000 5.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 305.000 129.000 324.000 139.000 215.000
Andre inntekter 0 0 0 28.000
Driftsinntekter 305.000 129.000 324.000 139.000 243.000
Varekostnad -138.000 -60.000 -85.000 -68.000 -108.000
Lønninger -2.000 -2.000 -3.000 -1.000 0
Avskrivning -173.000 -126.000 -122.000 -100.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -58.000 -133.000 -122.000 -107.000
Driftskostnader -532.000 -246.000 -343.000 -291.000 -344.000
Driftsresultat -226.000 -117.000 -19.000 -153.000 -101.000
Finansinntekter 721.000 488.000 1.428.000 518.000 9.443.000
Finanskostnader 0 -400.000 0 -239.000
Finans 721.000 488.000 1.028.000 518.000 9.204.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 0 -6.500.000
Årsresultat 520.000 394.000 1.002.000 395.000 9.126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 62.000 39.000 47.000 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.273.000 415.000 404.000 162.000 215.000
Driftsløsøre 385.000 198.000 250.000 278.000 325.000
Sum varige driftsmidler 1.659.000 613.000 654.000 439.000 539.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.898.000 3.748.000 3.676.000 3.906.000 3.681.000
Sum anleggsmidler 5.643.000 4.423.000 4.369.000 4.392.000 4.238.000
Varebeholdning 0 0 0 16.000
Kundefordringer 0 0 2.000 1.000
Andre fordringer 107.000 1.120.000 826.000 909.000 393.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 843.000 863.000 1.127.000 414.000 848.000
Sum omløpsmidler 951.000 1.983.000 1.953.000 1.325.000 1.258.000
Sum eiendeler 6.594.000 6.406.000 6.322.000 5.717.000 5.496.000
Sum opptjent egenkapital 6.408.000 6.188.000 6.095.000 5.393.000 4.998.000
Sum egenkapital 6.563.000 6.343.000 6.250.000 5.548.000 5.153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 1.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 3.000
Utbytte -300.000 -300.000 0 -6.500.000
Annen kortsiktig gjeld 28.000 62.000 72.000 168.000 334.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 62.000 72.000 169.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 6.594.000 6.405.000 6.322.000 5.717.000 5.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 920.000 1.921.000 1.881.000 1.156.000 915.000
Likviditetsgrad 1 30.7 3 27.1 7.8 3.7
Likviditetsgrad 2 30.7 3 27.1 7.8 3.6
Soliditet 99.5 9 98.9 9 93.8
Resultatgrad -74.1 -90.7 -5.9 -110.1 -41.6
Rentedekningsgrad - -0.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.5 5.8 22.3 6.4 1
Signatur
22.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2011
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex