Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ringeriksveien 162B As
Juridisk navn:  Ringeriksveien 162B As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67173750
Postboks 83 Ringeriksveien 162B Fax: 67173751
1314 Vøyenenga 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 985096112
Aksjekapital: 4.000.000 NOK
Etableringsdato: 10/23/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.9%
Resultat  
  
13.84%
Egenkapital  
  
-0.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.709.000 2.465.000 2.425.000 2.394.000 1.524.000
Resultat: 1.777.000 1.561.000 1.632.000 1.392.000 570.000
Egenkapital: 4.001.000 4.006.000 4.037.000 4.406.000 4.405.000
Regnskap for  Ringeriksveien 162B As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.709.000 2.465.000 2.425.000 2.394.000 1.524.000
Driftskostnader -936.000 -926.000 -808.000 -947.000 -852.000
Driftsresultat 1.772.000 1.539.000 1.617.000 1.448.000 672.000
Finansinntekter 5.000 22.000 23.000 17.000 1.000
Finanskostnader 0 -8.000 -73.000 -104.000
Finans 5.000 22.000 15.000 -56.000 -103.000
Resultat før skatt 1.777.000 1.561.000 1.632.000 1.392.000 570.000
Skattekostnad -435.000 -384.000 -397.000 -353.000 -166.000
Årsresultat 1.342.000 1.177.000 1.235.000 1.039.000 404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.255.000 3.921.000 4.182.000 4.381.000 4.703.000
Sum omløpsmidler 2.632.000 1.768.000 1.946.000 2.390.000 1.538.000
Sum eiendeler 5.887.000 5.689.000 6.128.000 6.771.000 6.241.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 6.000 37.000 406.000 405.000
Sum egenkapital 4.001.000 4.006.000 4.037.000 4.406.000 4.405.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 866.000 1.516.000
Sum kortsiktig gjeld 1.886.000 1.682.000 2.092.000 1.500.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 5.887.000 5.688.000 6.129.000 6.772.000 6.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.709.000 2.465.000 2.425.000 2.394.000 1.524.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.709.000 2.465.000 2.425.000 2.394.000 1.524.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -7.000 -146.000
Avskrivning -375.000 -375.000 -375.000 -365.000 -357.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -561.000 -551.000 -433.000 -575.000 -349.000
Driftskostnader -936.000 -926.000 -808.000 -947.000 -852.000
Driftsresultat 1.772.000 1.539.000 1.617.000 1.448.000 672.000
Finansinntekter 5.000 22.000 23.000 17.000 1.000
Finanskostnader 0 -8.000 -73.000 -104.000
Finans 5.000 22.000 15.000 -56.000 -103.000
Konsernbidrag -554.000 -757.000 -1.404.000 0 0
Utbytte -794.000 -450.000 -200.000 -1.038.000 0
Årsresultat 1.342.000 1.177.000 1.235.000 1.039.000 404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.255.000 3.631.000 4.006.000 4.381.000 4.703.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.255.000 3.631.000 4.006.000 4.381.000 4.703.000
Sum finansielle anleggsmidler 290.000 176.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.255.000 3.921.000 4.182.000 4.381.000 4.703.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 21.000 155.000 103.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.632.000 1.768.000 1.926.000 2.235.000 1.434.000
Sum omløpsmidler 2.632.000 1.768.000 1.946.000 2.390.000 1.538.000
Sum eiendeler 5.887.000 5.689.000 6.128.000 6.771.000 6.241.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 6.000 37.000 406.000 405.000
Sum egenkapital 4.001.000 4.006.000 4.037.000 4.406.000 4.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 710.000 971.000 1.800.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 866.000 1.516.000
Leverandørgjeld 14.000 4.000 6.000 39.000 73.000
Betalbar skatt 278.000 170.000 1.000 353.000 166.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 83.000 85.000 70.000 42.000
Utbytte -794.000 -450.000 -200.000 -1.038.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 0 0 40.000
Sum kortsiktig gjeld 1.886.000 1.682.000 2.092.000 1.500.000 320.000
Sum gjeld og egenkapital 5.887.000 5.688.000 6.129.000 6.772.000 6.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 746.000 86.000 -146.000 890.000 1.218.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 0.9 1.6 4.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 0.9 1.6 4.8
Soliditet 68.0 70.4 65.9 65.1 70.6
Resultatgrad 65.4 62.4 66.7 60.5 44.1
Rentedekningsgrad 202.1 19.8 6.5
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 30.2 27.4 26.8 21.6 10.8
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex