Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ringsaker Almenning
Juridisk navn:  Ringsaker Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62349700
Postboks 65 Buvika Fax: 62349701
2391 Moelv 2364 Næroset
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 939398589
Aksjekapital: 97.571 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.85%
Resultat  
  
133.98%
Egenkapital  
  
-0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.261.000 54.210.000 117.852.000 125.581.000 81.035.000
Resultat: 8.852.000 -26.052.000 22.074.000 22.288.000 26.970.000
Egenkapital: 209.761.000 209.850.000 242.606.000 225.946.000 209.209.000
Regnskap for  Ringsaker Almenning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.261.000 54.210.000 117.852.000 125.581.000 81.035.000
Driftskostnader -46.962.000 -59.147.000 -94.729.000 -102.854.000 -57.306.000
Driftsresultat 15.298.000 -4.937.000 23.124.000 22.728.000 23.729.000
Finansinntekter -5.459.000 2.554.000 3.166.000 -52.000 3.663.000
Finanskostnader -986.000 -23.669.000 -4.215.000 -389.000 -422.000
Finans -6.445.000 -21.115.000 -1.049.000 -441.000 3.241.000
Resultat før skatt 8.852.000 -26.052.000 22.074.000 22.288.000 26.970.000
Skattekostnad 1.403.000 -738.000 724.000 -71.000 -788.000
Årsresultat 10.255.000 -26.790.000 22.798.000 22.217.000 26.182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.175.000 105.930.000 136.227.000 122.325.000 113.604.000
Sum omløpsmidler 139.792.000 184.678.000 138.766.000 137.234.000 120.714.000
Sum eiendeler 269.967.000 290.608.000 274.993.000 259.559.000 234.318.000
Sum opptjent egenkapital 209.761.000 209.850.000 242.606.000 225.946.000 209.209.000
Sum egenkapital 209.761.000 209.850.000 242.606.000 225.946.000 209.209.000
Sum langsiktig gjeld 29.000.000 29.500.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.206.000 51.258.000 32.387.000 33.613.000 25.109.000
Sum gjeld og egenkapital 269.967.000 290.608.000 274.993.000 259.559.000 234.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.107.000 54.203.000 117.852.000 125.581.000 81.035.000
Andre inntekter 154.000 7.000 0 0 0
Driftsinntekter 62.261.000 54.210.000 117.852.000 125.581.000 81.035.000
Varekostnad -11.149.000 -17.394.000 -62.174.000 -69.672.000 -31.164.000
Lønninger -12.488.000 -13.558.000 -14.089.000 -13.400.000 -11.739.000
Avskrivning -4.877.000 -4.263.000 -3.951.000 -3.554.000 -3.279.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.448.000 -23.932.000 -14.515.000 -16.228.000 -11.124.000
Driftskostnader -46.962.000 -59.147.000 -94.729.000 -102.854.000 -57.306.000
Driftsresultat 15.298.000 -4.937.000 23.124.000 22.728.000 23.729.000
Finansinntekter -5.459.000 2.554.000 3.166.000 -52.000 3.663.000
Finanskostnader -986.000 -23.669.000 -4.215.000 -389.000 -422.000
Finans -6.445.000 -21.115.000 -1.049.000 -441.000 3.241.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -5.481.000 0
Årsresultat 10.255.000 -26.790.000 22.798.000 22.217.000 26.182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.889.000 6.379.000 5.160.000 4.188.000 4.063.000
Fast eiendom 8.582.000 32.763.000 30.305.000 4.700.000 25.049.000
Maskiner anlegg 41.835.000 16.282.000 13.303.000 37.718.000 5.235.000
Driftsløsøre 14.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.417.000 49.060.000 43.608.000 42.418.000 30.283.000
Sum finansielle anleggsmidler 71.869.000 50.492.000 87.459.000 75.719.000 79.257.000
Sum anleggsmidler 130.175.000 105.930.000 136.227.000 122.325.000 113.604.000
Varebeholdning 5.757.000 7.627.000 12.066.000 13.621.000 36.599.000
Kundefordringer 13.441.000 37.563.000 25.291.000 48.239.000 22.071.000
Andre fordringer 56.299.000 104.097.000 78.860.000 30.570.000 21.134.000
Sum investeringer 34.181.000 16.353.000 18.670.000 22.978.000 30.251.000
Kasse, bank 30.114.000 19.038.000 3.880.000 21.825.000 10.660.000
Sum omløpsmidler 139.792.000 184.678.000 138.766.000 137.234.000 120.714.000
Sum eiendeler 269.967.000 290.608.000 274.993.000 259.559.000 234.318.000
Sum opptjent egenkapital 209.761.000 209.850.000 242.606.000 225.946.000 209.209.000
Sum egenkapital 209.761.000 209.850.000 242.606.000 225.946.000 209.209.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.000.000 29.500.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.812.000 28.586.000 8.993.000 15.354.000 15.533.000
Betalbar skatt 175.000 1.726.000 230.000 278.000 284.000
Skyldig offentlige avgifter 749.000 668.000 839.000 8.670.000 1.598.000
Utbytte 0 0 -5.481.000 0
Annen kortsiktig gjeld 23.469.000 20.278.000 22.325.000 9.310.000 7.693.000
Sum kortsiktig gjeld 31.206.000 51.258.000 32.387.000 33.613.000 25.109.000
Sum gjeld og egenkapital 269.967.000 290.608.000 274.993.000 259.559.000 234.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.586.000 133.420.000 106.379.000 103.621.000 95.605.000
Likviditetsgrad 1 4.5 3.6 4.3 4.1 4.8
Likviditetsgrad 2 4.3 3.5 3.9 3.7 3.3
Soliditet 77.7 72.2 88.2 8 89.3
Resultatgrad 24.6 -9.1 19.6 18.1 29.3
Rentedekningsgrad 15.5 -0.2 5.5 58.4 56.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.6 -0.8 9.6 8.7 11.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex