Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risbu AS
Juridisk navn:  Risbu AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91687191
Hoslejordet 5 Hoslejordet 5 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 885427502
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/7/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Ecit Harestua As
Utvikling:
Omsetning  
  
200%
Resultat  
  
7.58%
Egenkapital  
  
-7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 288.000 96.000 712.000 1.314.000 825.000
Resultat: -927.000 -1.003.000 12.111.000 2.050.000 -502.000
Egenkapital: 15.895.000 17.219.000 17.452.000 7.341.000 5.642.000
Regnskap for  Risbu AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 288.000 96.000 712.000 1.314.000 825.000
Driftskostnader -1.287.000 -1.249.000 -1.408.000 -1.868.000 -1.360.000
Driftsresultat -999.000 -1.153.000 -696.000 -555.000 -535.000
Finansinntekter 84.000 165.000 12.826.000 2.607.000 40.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -19.000 -2.000 -7.000
Finans 72.000 150.000 12.807.000 2.605.000 33.000
Resultat før skatt -927.000 -1.003.000 12.111.000 2.050.000 -502.000
Skattekostnad 204.000 769.000 0 0 0
Årsresultat -723.000 -234.000 12.111.000 2.050.000 -502.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.823.000 1.697.000 1.054.000 4.324.000 2.018.000
Sum omløpsmidler 14.757.000 15.968.000 17.087.000 4.640.000 4.250.000
Sum eiendeler 16.580.000 17.665.000 18.141.000 8.964.000 6.268.000
Sum opptjent egenkapital 15.795.000 17.119.000 17.352.000 7.241.000 5.542.000
Sum egenkapital 15.895.000 17.219.000 17.452.000 7.341.000 5.642.000
Sum langsiktig gjeld 243.000 296.000 357.000 0 68.000
Sum kortsiktig gjeld 442.000 151.000 331.000 1.623.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 16.580.000 17.666.000 18.140.000 8.964.000 6.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.000 96.000 682.000 1.314.000 825.000
Andre inntekter 38.000 30.000 0 0
Driftsinntekter 288.000 96.000 712.000 1.314.000 825.000
Varekostnad 0 -439.000 0
Lønninger -919.000 -883.000 -1.037.000 -888.000 -951.000
Avskrivning -78.000 -78.000 -78.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -290.000 -288.000 -293.000 -541.000 -409.000
Driftskostnader -1.287.000 -1.249.000 -1.408.000 -1.868.000 -1.360.000
Driftsresultat -999.000 -1.153.000 -696.000 -555.000 -535.000
Finansinntekter 84.000 165.000 12.826.000 2.607.000 40.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -19.000 -2.000 -7.000
Finans 72.000 150.000 12.807.000 2.605.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0
Årsresultat -723.000 -234.000 12.111.000 2.050.000 -502.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 973.000 769.000 0 0 0
Fast eiendom 650.000 650.000 650.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 155.000 233.000 310.000 0 0
Sum varige driftsmidler 805.000 883.000 960.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 93.000 4.324.000 2.018.000
Sum anleggsmidler 1.823.000 1.697.000 1.054.000 4.324.000 2.018.000
Varebeholdning 0 852.000 1.239.000
Kundefordringer 313.000 12.000 0 0 313.000
Andre fordringer 8.485.000 5.450.000 10.000 1.356.000 368.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.960.000 10.506.000 17.077.000 2.433.000 2.331.000
Sum omløpsmidler 14.757.000 15.968.000 17.087.000 4.640.000 4.250.000
Sum eiendeler 16.580.000 17.665.000 18.141.000 8.964.000 6.268.000
Sum opptjent egenkapital 15.795.000 17.119.000 17.352.000 7.241.000 5.542.000
Sum egenkapital 15.895.000 17.219.000 17.452.000 7.341.000 5.642.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 243.000 296.000 357.000 0 68.000
Leverandørgjeld 5.000 10.000 12.000 40.000 192.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 142.000 69.000 127.000 304.000 173.000
Utbytte -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 290.000 72.000 193.000 1.279.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 442.000 151.000 331.000 1.623.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 16.580.000 17.666.000 18.140.000 8.964.000 6.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.315.000 15.817.000 16.756.000 3.017.000 3.692.000
Likviditetsgrad 1 33.4 105.7 51.6 2.9 7.6
Likviditetsgrad 2 33.4 105.7 51.6 2.3 5.4
Soliditet 95.9 97.5 96.2 81.9 9
Resultatgrad -346.9 -1.201.0 -97.8 -42.2 -64.8
Rentedekningsgrad -83.3 -76.9 -36.6 -277.5 -76.4
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.5 -5.6 66.9 22.9 -7.9
Signatur
23.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex