Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risdal Gårdsdrift As
Juridisk navn:  Risdal Gårdsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kverveveien 404 Kverveveien 404 Fax:
4827 Frolands Verk 4827 Frolands Verk
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 919254351
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 6/7/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Normann & Øygarden As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.91%
Resultat  
  
-23.66%
Egenkapital  
  
20.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.224.000 2.042.000 2.563.000 3.162.000 544.000
Resultat: 200.000 262.000 23.000 764.000 18.000
Egenkapital: 904.000 748.000 543.000 956.000 368.000
Regnskap for  Risdal Gårdsdrift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.224.000 2.042.000 2.563.000 3.162.000 544.000
Driftskostnader -2.048.000 -1.660.000 -2.369.000 -2.371.000 -525.000
Driftsresultat 176.000 382.000 193.000 790.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 24.000 -120.000 -170.000 -26.000 0
Finans 24.000 -120.000 -170.000 -26.000 0
Resultat før skatt 200.000 262.000 23.000 764.000 18.000
Skattekostnad -44.000 -58.000 -6.000 -176.000 0
Årsresultat 156.000 205.000 17.000 589.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 488.000 444.000 548.000 94.000 0
Sum omløpsmidler 2.570.000 2.692.000 2.601.000 2.387.000 2.318.000
Sum eiendeler 3.058.000 3.136.000 3.149.000 2.481.000 2.318.000
Sum opptjent egenkapital 554.000 398.000 193.000 606.000 18.000
Sum egenkapital 904.000 748.000 543.000 956.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 4.000 7.000 5.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.135.000 2.385.000 2.598.000 1.519.000 1.950.000
Sum gjeld og egenkapital 3.059.000 3.137.000 3.148.000 2.480.000 2.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.296.000 1.086.000 1.293.000 1.533.000 201.000
Andre inntekter 928.000 957.000 1.269.000 1.629.000 343.000
Driftsinntekter 2.224.000 2.042.000 2.563.000 3.162.000 544.000
Varekostnad -617.000 -477.000 -783.000 -805.000 -330.000
Lønninger -3.000 -363.000 -209.000 0
Avskrivning -115.000 -71.000 -54.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.290.000 -1.087.000 -1.256.000 -806.000 -245.000
Driftskostnader -2.048.000 -1.660.000 -2.369.000 -2.371.000 -525.000
Driftsresultat 176.000 382.000 193.000 790.000 18.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 24.000 -120.000 -170.000 -26.000 0
Finans 24.000 -120.000 -170.000 -26.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 156.000 205.000 17.000 589.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 357.000 237.000 284.000 72.000 0
Sum varige driftsmidler 357.000 237.000 284.000 72.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 131.000 207.000 264.000 22.000 0
Sum anleggsmidler 488.000 444.000 548.000 94.000 0
Varebeholdning 1.377.000 1.403.000 1.424.000 1.338.000 1.876.000
Kundefordringer 52.000 247.000 200.000 23.000 0
Andre fordringer 1.113.000 1.035.000 972.000 893.000 441.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 8.000 5.000 134.000 0
Sum omløpsmidler 2.570.000 2.692.000 2.601.000 2.387.000 2.318.000
Sum eiendeler 3.058.000 3.136.000 3.149.000 2.481.000 2.318.000
Sum opptjent egenkapital 554.000 398.000 193.000 606.000 18.000
Sum egenkapital 904.000 748.000 543.000 956.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 4.000 7.000 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 4.000 7.000 5.000 0
Leverandørgjeld 564.000 1.888.000 2.206.000 1.117.000 1.448.000
Betalbar skatt 28.000 61.000 4.000 170.000 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 94.000 54.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.542.000 323.000 295.000 179.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 2.135.000 2.385.000 2.598.000 1.519.000 1.950.000
Sum gjeld og egenkapital 3.059.000 3.137.000 3.148.000 2.480.000 2.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 307.000 3.000 868.000 368.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.5 0.7 0.2
Soliditet 29.6 23.8 17.2 38.5 15.9
Resultatgrad 7.9 18.7 7.5 2 3.3
Rentedekningsgrad -7.3 3.2 1.1 30.4
Gjeldsgrad 2.4 3.2 4.8 1.6 5.3
Total kapitalrentabilitet 5.8 12.2 6.1 31.9 0.8
Signatur
05.07.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.07.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex