Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Riska Legesenter As
Juridisk navn:  Riska Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 24 Hommersåkveien 20 Fax:
4395 Hommersåk 4311 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 921893981
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/22/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.94%
Resultat  
  
56.25%
Egenkapital  
  
-49.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 4.587.000 4.413.000
Resultat: -112.000 -256.000
Egenkapital: -338.000 -226.000
Regnskap for  Riska Legesenter As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 4.587.000 4.413.000
Driftskostnader -4.698.000 -4.669.000
Driftsresultat -111.000 -256.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000
Resultat før skatt -112.000 -256.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -112.000 -256.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.000 49.000
Sum omløpsmidler 128.000 214.000
Sum eiendeler 154.000 263.000
Sum opptjent egenkapital -368.000 -256.000
Sum egenkapital -338.000 -226.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 492.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.587.000 4.413.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.587.000 4.413.000
Varekostnad -467.000 -452.000
Lønninger -2.461.000 -2.393.000
Avskrivning -24.000 -22.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.746.000 -1.802.000
Driftskostnader -4.698.000 -4.669.000
Driftsresultat -111.000 -256.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -112.000 -256.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 26.000 49.000
Sum varige driftsmidler 26.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 26.000 49.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 128.000 214.000
Sum omløpsmidler 128.000 214.000
Sum eiendeler 154.000 263.000
Sum opptjent egenkapital -368.000 -256.000
Sum egenkapital -338.000 -226.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 93.000 85.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 140.000 137.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 259.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 492.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 154.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -364.000 -275.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4
Soliditet -219.5 -85.9
Resultatgrad -2.4 -5.8
Rentedekningsgrad -55.5
Gjeldsgrad -1.5 -2.2
Total kapitalrentabilitet -71.4 -97.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex