Rissa Kraftlag Sa
Juridisk navn:  Rissa Kraftlag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73859200
Postboks 38 Fax: 73859201
7100 Rissa 7100 Rissa
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 915420400
Aksjekapital: 1.902 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 8/7/1948 1
Foretakstype: SA
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.41%
Resultat  
  
-99.34%
Egenkapital  
  
0.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.538.000 66.843.000 62.703.000 55.886.000 57.046.000
Resultat: 42.000 6.374.000 277.000 2.712.000 -754.000
Egenkapital: 117.753.000 116.954.000 110.849.000 110.517.000 108.180.000
Regnskap for  Rissa Kraftlag Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.538.000 66.843.000 62.703.000 55.886.000 57.046.000
Driftskostnader -54.872.000 -66.771.000 -64.844.000 -56.138.000 -59.641.000
Driftsresultat -333.000 71.000 -2.142.000 -252.000 -2.595.000
Finansinntekter 2.126.000 7.915.000 4.116.000 4.352.000 2.772.000
Finanskostnader -1.751.000 -1.612.000 -1.697.000 -1.388.000 -932.000
Finans 375.000 6.303.000 2.419.000 2.964.000 1.840.000
Resultat før skatt 42.000 6.374.000 277.000 2.712.000 -754.000
Skattekostnad -270.000 56.000 -373.000 189.000
Årsresultat 809.000 6.104.000 333.000 2.339.000 -565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 139.544.000 116.977.000 124.236.000 116.026.000 86.511.000
Sum omløpsmidler 66.334.000 57.759.000 64.030.000 55.265.000 48.251.000
Sum eiendeler 205.878.000 174.736.000 188.266.000 171.291.000 134.762.000
Sum opptjent egenkapital 110.411.000 109.601.000 103.496.000 102.959.000 100.620.000
Sum egenkapital 117.753.000 116.954.000 110.849.000 110.517.000 108.180.000
Sum langsiktig gjeld 46.029.000 34.604.000 31.249.000 22.540.000 8.624.000
Sum kortsiktig gjeld 42.096.000 23.179.000 46.168.000 38.234.000 17.959.000
Sum gjeld og egenkapital 205.878.000 174.737.000 188.266.000 171.291.000 134.763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.538.000 66.843.000 62.703.000 55.886.000 0
Andre inntekter 0 0 0 57.046.000
Driftsinntekter 54.538.000 66.843.000 62.703.000 55.886.000 57.046.000
Varekostnad -24.286.000 -43.118.000 -40.028.000 -27.100.000 -31.256.000
Lønninger -16.104.000 -14.348.000 -14.535.000 -19.641.000 -18.529.000
Avskrivning -4.847.000 -3.655.000 -2.945.000 -2.826.000 -2.961.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.635.000 -5.650.000 -7.336.000 -6.571.000 -6.895.000
Driftskostnader -54.872.000 -66.771.000 -64.844.000 -56.138.000 -59.641.000
Driftsresultat -333.000 71.000 -2.142.000 -252.000 -2.595.000
Finansinntekter 2.126.000 7.915.000 4.116.000 4.352.000 2.772.000
Finanskostnader -1.751.000 -1.612.000 -1.697.000 -1.388.000 -932.000
Finans 375.000 6.303.000 2.419.000 2.964.000 1.840.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 809.000 6.104.000 333.000 2.339.000 -565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.152.000 1.854.000 1.933.000 1.729.000 1.946.000
Fast eiendom 95.503.000 74.931.000 61.461.000 52.187.000 40.310.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.283.000 2.871.000 1.893.000 2.358.000 2.761.000
Sum varige driftsmidler 99.786.000 77.803.000 63.354.000 54.545.000 43.071.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.605.000 37.320.000 58.948.000 59.751.000 41.495.000
Sum anleggsmidler 139.544.000 116.977.000 124.236.000 116.026.000 86.511.000
Varebeholdning 3.254.000 2.955.000 3.105.000 2.492.000 2.036.000
Kundefordringer 23.930.000 20.981.000 21.432.000 19.282.000 33.686.000
Andre fordringer 3.670.000 5.432.000 3.245.000 2.854.000 1.762.000
Sum investeringer 19.984.000 20.170.000 14.916.000 18.778.000 21.086.000
Kasse, bank 15.496.000 8.223.000 21.332.000 11.858.000 0
Sum omløpsmidler 66.334.000 57.759.000 64.030.000 55.265.000 48.251.000
Sum eiendeler 205.878.000 174.736.000 188.266.000 171.291.000 134.762.000
Sum opptjent egenkapital 110.411.000 109.601.000 103.496.000 102.959.000 100.620.000
Sum egenkapital 117.753.000 116.954.000 110.849.000 110.517.000 108.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 23.171.000 0 27.783.000 18.116.000 0
Sum langsiktig gjeld 46.029.000 34.604.000 31.249.000 22.540.000 8.624.000
Leverandørgjeld 6.736.000 11.115.000 10.061.000 7.346.000 4.931.000
Betalbar skatt 131.000 741.000 757.000 765.000 762.000
Skyldig offentlige avgifter 2.520.000 1.855.000 1.289.000 1.972.000 1.901.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.538.000 9.467.000 6.279.000 10.035.000 10.365.000
Sum kortsiktig gjeld 42.096.000 23.179.000 46.168.000 38.234.000 17.959.000
Sum gjeld og egenkapital 205.878.000 174.737.000 188.266.000 171.291.000 134.763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.238.000 34.580.000 17.862.000 17.031.000 30.292.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.5 1.4 1.4 2.7
Likviditetsgrad 2 1.5 2.4 1.3 1.4 2.6
Soliditet 57.2 66.9 58.9 64.5 80.3
Resultatgrad -0.6 0.1 -3.4 -0.5 -4.5
Rentedekningsgrad -0.2 0 -1.3 -0.2 -2.8
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.7 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.9 4.6 1 2.4 0.1
Signatur
23.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex