Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Risvang Tannteknikk As
Juridisk navn:  Risvang Tannteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22270000
Dampsagveien 4 Dampsagveien 4 Fax: 22270001
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 880797662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/22/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Den Norske Konfectionær As
Utvikling:
Omsetning  
  
126.23%
Resultat  
  
3770%
Egenkapital  
  
3.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 733.000 324.000 90.000 0 1.042.000
Resultat: 367.000 -10.000 494.000 41.000 211.000
Egenkapital: 1.255.000 1.218.000 1.228.000 734.000 825.000
Regnskap for  Risvang Tannteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 733.000 324.000 90.000 0 1.042.000
Driftskostnader -366.000 -334.000 -182.000 13.000 -742.000
Driftsresultat 367.000 -10.000 -93.000 13.000 300.000
Finansinntekter 0 0 587.000 28.000 -89.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 587.000 28.000 -89.000
Resultat før skatt 367.000 -10.000 494.000 41.000 211.000
Skattekostnad -31.000 0 0 -7.000 -44.000
Årsresultat 337.000 -10.000 494.000 34.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 415.000 65.000 83.000 688.000 715.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 1.351.000 1.262.000 131.000 226.000
Sum eiendeler 1.637.000 1.416.000 1.345.000 819.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 1.155.000 1.118.000 1.128.000 634.000 725.000
Sum egenkapital 1.255.000 1.218.000 1.228.000 734.000 825.000
Sum langsiktig gjeld 80.000 80.000 80.000 80.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 118.000 37.000 5.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 1.637.000 1.416.000 1.345.000 819.000 941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 733.000 324.000 90.000 0 388.000
Andre inntekter 0 0 0 0 654.000
Driftsinntekter 733.000 324.000 90.000 0 1.042.000
Varekostnad -38.000 -140.000 -49.000 0 -170.000
Lønninger -230.000 0 0 38.000 -311.000
Avskrivning -22.000 -28.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -166.000 -133.000 -25.000 -261.000
Driftskostnader -366.000 -334.000 -182.000 13.000 -742.000
Driftsresultat 367.000 -10.000 -93.000 13.000 300.000
Finansinntekter 0 0 587.000 28.000 -89.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 587.000 28.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 337.000 -10.000 494.000 34.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 65.000 83.000 0 0
Sum varige driftsmidler 51.000 65.000 83.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 364.000 0 0 688.000 715.000
Sum anleggsmidler 415.000 65.000 83.000 688.000 715.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 159.000 75.000 0 0 22.000
Andre fordringer 1.000 273.000 244.000 1.000 204.000
Sum investeringer 0 364.000 364.000 0 0
Kasse, bank 1.061.000 638.000 654.000 130.000 0
Sum omløpsmidler 1.222.000 1.351.000 1.262.000 131.000 226.000
Sum eiendeler 1.637.000 1.416.000 1.345.000 819.000 941.000
Sum opptjent egenkapital 1.155.000 1.118.000 1.128.000 634.000 725.000
Sum egenkapital 1.255.000 1.218.000 1.228.000 734.000 825.000
Sum avsetninger til forpliktelser 80.000 80.000 80.000 80.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.000 80.000 80.000 80.000 73.000
Leverandørgjeld 9.000 53.000 32.000 0 0
Betalbar skatt 31.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 0 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 65.000 5.000 5.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 118.000 37.000 5.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 1.637.000 1.416.000 1.345.000 819.000 941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 920.000 1.233.000 1.225.000 126.000 183.000
Likviditetsgrad 1 4 11.4 34.1 26.2 5.3
Likviditetsgrad 2 4 11.4 34.1 26.2 5.3
Soliditet 76.7 8 91.3 89.6 87.7
Resultatgrad 50.1 -3.1 -103.3 28.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.4 -0.7 36.7 5 22.4
Signatur
10.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex