Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Riverside AS
Juridisk navn:  Riverside AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69184517
Konvallveien 5 Konvallveien 5 Fax:
1777 Halden 1777 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 971000953
Aksjekapital: 370.000 NOK
Etableringsdato: 6/17/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inter-Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.51%
Resultat  
  
33.82%
Egenkapital  
  
11.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 234.000 191.000 232.000 200.000 136.000
Resultat: 91.000 68.000 149.000 63.000 -102.000
Egenkapital: 677.000 606.000 552.000 404.000 342.000
Regnskap for  Riverside AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 234.000 191.000 232.000 200.000 136.000
Driftskostnader -122.000 -100.000 -58.000 -116.000 -203.000
Driftsresultat 112.000 91.000 174.000 84.000 -68.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -23.000 -25.000 -22.000 -35.000
Finans -21.000 -23.000 -25.000 -22.000 -35.000
Resultat før skatt 91.000 68.000 149.000 63.000 -102.000
Skattekostnad -19.000 -14.000 -1.000 0 0
Årsresultat 72.000 54.000 148.000 63.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.027.000 2.027.000 2.027.000 2.024.000 2.024.000
Sum omløpsmidler 607.000 508.000 420.000 254.000 166.000
Sum eiendeler 2.634.000 2.535.000 2.447.000 2.278.000 2.190.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 236.000 182.000 34.000 -28.000
Sum egenkapital 677.000 606.000 552.000 404.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 1.423.000 1.400.000 1.375.000 1.354.000 1.338.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 530.000 520.000 519.000 509.000
Sum gjeld og egenkapital 2.634.000 2.536.000 2.447.000 2.277.000 2.189.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 234.000 191.000 232.000 200.000 136.000
Driftsinntekter 234.000 191.000 232.000 200.000 136.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -100.000 -58.000 -116.000 -203.000
Driftskostnader -122.000 -100.000 -58.000 -116.000 -203.000
Driftsresultat 112.000 91.000 174.000 84.000 -68.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -23.000 -25.000 -22.000 -35.000
Finans -21.000 -23.000 -25.000 -22.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 72.000 54.000 148.000 63.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.027.000 2.027.000 2.027.000 2.027.000 2.027.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.027.000 2.027.000 2.027.000 2.027.000 2.027.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 -4.000 -4.000
Sum anleggsmidler 2.027.000 2.027.000 2.027.000 2.024.000 2.024.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 17.000
Andre fordringer 7.000 7.000 5.000 29.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 600.000 502.000 415.000 225.000 141.000
Sum omløpsmidler 607.000 508.000 420.000 254.000 166.000
Sum eiendeler 2.634.000 2.535.000 2.447.000 2.278.000 2.190.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 236.000 182.000 34.000 -28.000
Sum egenkapital 677.000 606.000 552.000 404.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.423.000 1.400.000 1.375.000 1.354.000 1.338.000
Leverandørgjeld -1.000 0 4.000 0
Betalbar skatt 19.000 14.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 515.000 517.000 519.000 515.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 530.000 520.000 519.000 509.000
Sum gjeld og egenkapital 2.634.000 2.536.000 2.447.000 2.277.000 2.189.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 -22.000 -100.000 -265.000 -343.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 0.8 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 0.8 0.5 0.3
Soliditet 25.7 23.9 22.6 17.7 15.6
Resultatgrad 47.9 47.6 7 4
Rentedekningsgrad 5.3 4.0 7 3.8 -1.9
Gjeldsgrad 2.9 3.2 3.4 4.6 5.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.6 7.1 3.7 -3.1
Signatur
29.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2011
Prokura hver for seg:
Tom Karsten Jørgensen
Tor Erling Haugen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex