Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rivingen As
Juridisk navn:  Rivingen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamlevei 68 Gamlevei 68 Fax:
4885 Grimstad 4885 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 916817622
Aksjekapital: 468.000 NOK
Etableringsdato: 1/27/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fiskeriservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.84%
Resultat  
  
142.11%
Egenkapital  
  
9.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.271.000 1.248.000 801.000 342.000
Resultat: 48.000 -114.000 -69.000 115.000
Egenkapital: 445.000 408.000 497.000 550.000
Regnskap for  Rivingen As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.271.000 1.248.000 801.000 342.000
Driftskostnader -1.133.000 -1.283.000 -869.000 -227.000
Driftsresultat 137.000 -35.000 -69.000 115.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -79.000 0 0
Finans -90.000 -79.000 0 0
Resultat før skatt 48.000 -114.000 -69.000 115.000
Skattekostnad -11.000 24.000 16.000 -27.000
Årsresultat 38.000 -89.000 -53.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.193.000 2.405.000 2.446.000 248.000
Sum omløpsmidler 217.000 148.000 325.000 332.000
Sum eiendeler 2.410.000 2.553.000 2.771.000 580.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -60.000 29.000 82.000
Sum egenkapital 445.000 408.000 497.000 550.000
Sum langsiktig gjeld 1.778.000 1.998.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 147.000 2.273.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 2.410.000 2.553.000 2.770.000 580.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.271.000 1.197.000 801.000 342.000
Andre inntekter 0 52.000 0 0
Driftsinntekter 1.271.000 1.248.000 801.000 342.000
Varekostnad 0 -48.000 -122.000 -30.000
Lønninger -412.000 -474.000 -180.000 -12.000
Avskrivning -201.000 -201.000 -177.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -520.000 -560.000 -390.000 -150.000
Driftskostnader -1.133.000 -1.283.000 -869.000 -227.000
Driftsresultat 137.000 -35.000 -69.000 115.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -90.000 -79.000 0 0
Finans -90.000 -79.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 -89.000 -53.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 39.000 15.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.431.000 0
Driftsløsøre 68.000 72.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.144.000 2.325.000 2.431.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 41.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.193.000 2.405.000 2.446.000 248.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 33.000 41.000 71.000 0
Andre fordringer 18.000 68.000 33.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 38.000 220.000 266.000
Sum omløpsmidler 217.000 148.000 325.000 332.000
Sum eiendeler 2.410.000 2.553.000 2.771.000 580.000
Sum opptjent egenkapital -23.000 -60.000 29.000 82.000
Sum egenkapital 445.000 408.000 497.000 550.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.778.000 1.998.000 0 1.000
Leverandørgjeld 38.000 102.000 26.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 26.000
Skyldig offentlige avgifter 141.000 38.000 20.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 7.000 2.228.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 147.000 2.273.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 2.410.000 2.553.000 2.770.000 580.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 1.000 -1.948.000 303.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.1 11.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.1 11.4
Soliditet 18.5 1 17.9 94.8
Resultatgrad 10.8 -2.8 -8.6 33.6
Rentedekningsgrad 1.5 -0.4
Gjeldsgrad 4.4 5.3 4.6 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.7 -1.4 -2.5 19.8
Signatur
01.03.2016
Prokurister
01.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex