Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Rm-Bygg Songe As
Juridisk navn:  Rm-Bygg Songe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37154000
Lauvåsen 46 Lauvåsen 46 Fax:
4909 Songe 4909 Songe
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 913244400
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: rakkestad multiservice as
Regnskapsfører: Sunde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.59%
Resultat  
  
23.81%
Egenkapital  
  
16.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.683.000 1.764.000 2.358.000 2.627.000 1.974.000
Resultat: 26.000 21.000 67.000 84.000 -120.000
Egenkapital: 153.000 131.000 112.000 57.000 -28.000
Regnskap for  Rm-Bygg Songe As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.683.000 1.764.000 2.358.000 2.627.000 1.974.000
Driftskostnader -1.655.000 -1.735.000 -2.286.000 -2.538.000 -2.091.000
Driftsresultat 28.000 30.000 72.000 89.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -10.000 -5.000 -6.000 -3.000
Finans -3.000 -10.000 -5.000 -5.000 -3.000
Resultat før skatt 26.000 21.000 67.000 84.000 -120.000
Skattekostnad -4.000 -2.000 -12.000 0 0
Årsresultat 22.000 19.000 55.000 84.000 -120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 50.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 439.000 513.000 644.000 694.000 344.000
Sum eiendeler 550.000 563.000 644.000 694.000 344.000
Sum opptjent egenkapital 123.000 101.000 82.000 27.000 -58.000
Sum egenkapital 153.000 131.000 112.000 57.000 -28.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 46.000 65.000 84.000 0
Sum kortsiktig gjeld 372.000 386.000 466.000 553.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 563.000 643.000 694.000 343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.683.000 1.764.000 2.358.000 2.627.000 1.974.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.683.000 1.764.000 2.358.000 2.627.000 1.974.000
Varekostnad -897.000 -932.000 -468.000 -1.065.000 -816.000
Lønninger -488.000 -549.000 -1.435.000 -1.092.000 -928.000
Avskrivning -10.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -260.000 -254.000 -383.000 -381.000 -347.000
Driftskostnader -1.655.000 -1.735.000 -2.286.000 -2.538.000 -2.091.000
Driftsresultat 28.000 30.000 72.000 89.000 -117.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -3.000 -10.000 -5.000 -6.000 -3.000
Finans -3.000 -10.000 -5.000 -5.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 22.000 19.000 55.000 84.000 -120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 47.000 50.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 111.000 50.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 111.000 50.000 0 0 0
Varebeholdning 123.000 97.000 84.000 41.000 9.000
Kundefordringer 285.000 216.000 376.000 608.000 292.000
Andre fordringer 16.000 11.000 21.000 12.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 189.000 163.000 32.000 31.000
Sum omløpsmidler 439.000 513.000 644.000 694.000 344.000
Sum eiendeler 550.000 563.000 644.000 694.000 344.000
Sum opptjent egenkapital 123.000 101.000 82.000 27.000 -58.000
Sum egenkapital 153.000 131.000 112.000 57.000 -28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 46.000 65.000 84.000 0
Leverandørgjeld 231.000 218.000 46.000 115.000 76.000
Betalbar skatt 4.000 2.000 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 115.000 177.000 191.000 136.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 50.000 232.000 247.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 372.000 386.000 466.000 553.000 371.000
Sum gjeld og egenkapital 551.000 563.000 643.000 694.000 343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 127.000 178.000 141.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.4 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 1.2 1.2 0.9
Soliditet 27.8 23.3 17.4 8.2 -8.2
Resultatgrad 1.7 1.7 3.1 3.4 -5.9
Rentedekningsgrad 9.3 3 14.4 14.8
Gjeldsgrad 2.6 3.3 4.7 11.2 -13.3
Total kapitalrentabilitet 5.1 5.3 11.2 1 -34.1
Signatur
25.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex