Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Roald Nilsen As
Juridisk navn:  Roald Nilsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98601018
Ljøstadsaga 8 Ljøstadsaga 8 Fax:
4985 Vegårshei 4985 Vegårshei
Fylke: Kommune:
Agder Vegårshei
Org.nr: 996542297
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Sunde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.07%
Resultat  
  
-42.22%
Egenkapital  
  
-1.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.137.000 14.495.000 13.829.000 11.411.000 10.120.000
Resultat: 1.066.000 1.845.000 1.424.000 1.432.000 1.462.000
Egenkapital: 7.268.000 7.380.000 5.907.000 5.403.000 4.393.000
Regnskap for  Roald Nilsen As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.137.000 14.495.000 13.829.000 11.411.000 10.120.000
Driftskostnader -9.210.000 -12.739.000 -12.492.000 -9.976.000 -8.651.000
Driftsresultat 927.000 1.756.000 1.338.000 1.434.000 1.469.000
Finansinntekter 143.000 94.000 91.000 3.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -6.000 -5.000 -10.000
Finans 139.000 89.000 85.000 -2.000 -7.000
Resultat før skatt 1.066.000 1.845.000 1.424.000 1.432.000 1.462.000
Skattekostnad -178.000 -372.000 -294.000 -423.000 -367.000
Årsresultat 888.000 1.473.000 1.130.000 1.009.000 1.095.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.151.000 3.469.000 2.214.000 2.421.000 802.000
Sum omløpsmidler 5.765.000 7.311.000 6.563.000 4.940.000 5.194.000
Sum eiendeler 8.916.000 10.780.000 8.777.000 7.361.000 5.996.000
Sum opptjent egenkapital 7.168.000 7.280.000 5.807.000 5.303.000 4.293.000
Sum egenkapital 7.268.000 7.380.000 5.907.000 5.403.000 4.393.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.648.000 3.399.000 2.870.000 1.959.000 1.602.000
Sum gjeld og egenkapital 8.916.000 10.779.000 8.777.000 7.362.000 5.995.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.017.000 14.495.000 13.829.000 11.391.000 10.120.000
Andre inntekter 120.000 0 20.000 0
Driftsinntekter 10.137.000 14.495.000 13.829.000 11.411.000 10.120.000
Varekostnad -5.130.000 -7.500.000 -6.679.000 -4.798.000 -4.194.000
Lønninger -2.374.000 -3.547.000 -3.920.000 -3.217.000 -3.039.000
Avskrivning -440.000 -379.000 -379.000 -360.000 -358.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.266.000 -1.313.000 -1.514.000 -1.601.000 -1.060.000
Driftskostnader -9.210.000 -12.739.000 -12.492.000 -9.976.000 -8.651.000
Driftsresultat 927.000 1.756.000 1.338.000 1.434.000 1.469.000
Finansinntekter 143.000 94.000 91.000 3.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -6.000 -5.000 -10.000
Finans 139.000 89.000 85.000 -2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -625.000 0 0
Årsresultat 888.000 1.473.000 1.130.000 1.009.000 1.095.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.063.000 1.479.000 729.000 927.000 802.000
Sum varige driftsmidler 1.063.000 1.479.000 729.000 927.000 802.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.088.000 1.990.000 1.485.000 1.495.000 0
Sum anleggsmidler 3.151.000 3.469.000 2.214.000 2.421.000 802.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.241.000 6.048.000 4.119.000 3.112.000 2.120.000
Andre fordringer 9.000 29.000 28.000 41.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.398.000 1.234.000 2.416.000 1.788.000 3.074.000
Sum omløpsmidler 5.765.000 7.311.000 6.563.000 4.940.000 5.194.000
Sum eiendeler 8.916.000 10.780.000 8.777.000 7.361.000 5.996.000
Sum opptjent egenkapital 7.168.000 7.280.000 5.807.000 5.303.000 4.293.000
Sum egenkapital 7.268.000 7.380.000 5.907.000 5.403.000 4.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.174.000 1.422.000 98.000 70.000
Betalbar skatt 178.000 372.000 294.000 423.000 367.000
Skyldig offentlige avgifter 250.000 1.513.000 724.000 1.153.000 897.000
Utbytte -1.000.000 -625.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.220.000 341.000 430.000 286.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 1.648.000 3.399.000 2.870.000 1.959.000 1.602.000
Sum gjeld og egenkapital 8.916.000 10.779.000 8.777.000 7.362.000 5.995.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.117.000 3.912.000 3.693.000 2.981.000 3.592.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.2 2.3 2.5 3.2
Likviditetsgrad 2 3.5 2.2 2.3 2.5 3.2
Soliditet 81.5 68.5 67.3 73.4 73.3
Resultatgrad 9.1 12.1 9.7 12.6 14.5
Rentedekningsgrad 231.8 351.2 2 286.8 146.9
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.0 17.2 16.3 19.5 24.6
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex